Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0301(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0091/2011

Predkladané texty :

A7-0091/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/06/2011 - 12.20
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0294

Prijaté texty
PDF 281kWORD 45k
Štvrtok, 23. júna 2011 - Brusel
Ustanovenia pre traktory uvádzané na trh v rámci systému flexibility ***I
P7_TA(2011)0294A7-0091/2011
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. júna 2011 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre traktory uvádzané na trh v rámci systému flexibility (KOM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0607),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0342/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. februára 2011(1),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0091/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 107, 6.4.2011, s. 26.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. júna 2011 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/.../EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre traktory uvádzané na trh v rámci systému flexibility
P7_TC1-COD(2010)0301

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2011/72/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia