Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 253kWORD 30k
Четвъртък, 23 юни 2011 г. - Брюксел
Избор на заместник-председател (тълкуване на член 13, параграф 1 от правилника)
P7_TA(2011)0298

Решение на Европейския парламент от 23 юни 2011 г. относно избора на заместник-председател (тълкуване на член 13, параграф 1 от правилника на Европейския парламент)

Европейският парламент,

–  като взе предвид писмото от 15 юни 2011 г. на председателя на Комисията по конституционни въпроси,

–  като взе предвид член 211 от своя правилник,

1.  Реши да добави следното тълкуване към член 13, параграф 1 от своя правилник:"

Ако само един заместник-председател трябва да бъде заместен, и има само един кандидат, той може да бъде избран чрез акламация. Председателят има дискреционна власт да реши дали изборът да се извърши чрез акламация или чрез тайно гласуване. Избраният кандидат заема мястото на заместник-председателя, който замества, по реда на старшинството.

"

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящето решение на Съвета и на Комисията за сведение.

Правна информация - Политика за поверителност