Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 185kWORD 30k
Čtvrtek, 23. června 2011 - Brusel
Volba místopředsedy (výklad čl. 13 odst. 1 jednacího řádu)
P7_TA(2011)0298

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. června 2011 týkající se volby místopředsedy (výklad čl. 13 odst. 1 jednacího řádu Evropského parlamentu)

Evropský parlament,

–  s ohledem na dopis předsedy Výboru pro ústavní záležitosti ze dne 15. června 2011,

–  s ohledem na článek 211 jednacího řádu,

1.  rozhodl, že výklad článku 13 odst. 1 jednacího řádu Parlamentu zní takto:"

Má-li být nahrazen jediný místopředseda a je-li pouze jediný kandidát, může být tento kandidát zvolen aklamací. Předseda má výlučnou pravomoc rozhodnout o tom, zda volba proběhne aklamací nebo tajným hlasováním. Zvolený kandidát zastává v hierarchii místopředsedů stejné postavení jako místopředseda, kterého nahrazuje.

"

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí pro informaci Radě a Komisi.

Právní upozornění - Ochrana soukromí