Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 8kWORD 30k
Torsdag den 23. juni 2011 - Bruxelles
Valg af en næstformand (fortolkning af forretningsordenens artikel 13, stk. 1)
P7_TA(2011)0298

Europa-Parlamentets afgørelse af 23. juni 2011 om valg af en næstformand (fortolkning af Europa-Parlamentets forretningsordens artikel 13, stk. 1)

Europa-Parlamentet,

  der henviser til skrivelse af 15. juni 2011 fra formanden for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender,

  der henviser til forretningsordenens artikel 211,

1.  vedtager at vedføje følgende fortolkning til forretningsordenens artikel 13, stk. 1:"

Foretages nyvalg af alene én næstformand, og der kun er én kandidat, kan denne vælges med akklamation. Formanden har skønsbeføjelse til at afgøre, om valget finder sted med akklamation eller ved hemmelig afstemning. Den valgte kandidat indtager sin forgængers plads i næstformændenes rangfølge.

"

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik