Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 97kWORD 29k
Donderdag 23 juni 2011 - Brussel
Verkiezing van een ondervoorzitter (interpretatie van artikel 13, lid 1, van het Reglement)
P7_TA(2011)0298

Besluit van het Europees Parlement van 23 juni 2011 betreffende de verkiezing van een ondervoorzitter (interpretatie van artikel 13, lid 1, van het Reglement)

Het Europees Parlement,

–  gezien het schrijven van 15 juni 2011 van de voorzitter van de Commissie constitutionele zaken,

–  gelet op artikel 211 van zijn Reglement,

1.  besluit de volgende interpretatie op te nemen in artikel 13, lid 1, van het Reglement:"

Wanneer één ondervoorzitter moet worden vervangen en er slechts één kandidaat is, kan deze bij acclamatie worden gekozen. De Voorzitter bepaalt of de verkiezing bij acclamatie dan wel bij geheime stemming plaatsvindt. De gekozen kandidaat neemt de rangorde van de te vervangen ondervoorzitter over.

"

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid