Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 186kWORD 31k
Štvrtok, 23. júna 2011 - Brusel
Voľba podpredsedu (výklad článku 13 ods. 1 rokovacieho poriadku)
P7_TA(2011)0298

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. júna 2011 o voľbe podpredsedu (výklad článku 13 ods. 1 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na list predsedu Výboru pre ústavné veci z 15. júna 2011,

–  so zreteľom na článok 211 rokovacieho poriadku,

1.  rozhodol pripojiť k článku 13 ods. 1 svojho rokovacieho poriadku tento výklad:"

Ak má byť nahradený len jeden podpredseda a je len jeden kandidát, tento môže byť zvolený aklamáciou. Predseda má právomoc rozhodnúť, či sa voľba bude konať aklamáciou alebo tajným hlasovaním. Zvolený kandidát zaujme miesto podpredsedu, ktorého nahradil, podľa jeho prednostného poradia.

"

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil pre informáciu Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia