Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 77kWORD 33k
Čtvrtek, 23. června 2011 - Brusel
Dobrovolný systém označování průmyslových výrobků v Braillově písmu
P7_TA(2011)0299P7_DCL(2011)0014

Prohlášení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2011 o dobrovolném systému označování průmyslových výrobků v Braillově písmu

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 21 a 26 Listiny základních práv Evropské unie, v nichž jsou zakotvena práva osob se zdravotním postižením,

–  s ohledem na článek 123 jednacího řádu;

A.  vzhledem k tomu, že členské státy EU podepsaly Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením,

B.  vzhledem k tomu, že v článku 56a směrnice 2004/27/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků je uvedeno, že názvy léčivých přípravků musí být na obalech uváděny i v Braillově písmu,

1.  zdůrazňuje, že osoby se zrakovým postižením mají právo na nezávislý život a plné zapojení do společnosti;

2.  vyzývá Evropskou komisi, aby se zúčastněnými stranami začala podrobně konzultovat náklady, účinnost a proveditelnost zavedení dobrovolného systému Společenství pro uvádění informací na obalech průmyslových výrobků v Braillově písmu, které by uváděly alespoň typ výrobku a dobu jeho trvanlivosti, a zpřístupňovaly by tak výrobky spotřebitelům se zrakovým postižením; vzhledem k tomu, že ne všichni nevidomí jsou schopni číst Braillovo písmo, měly by se v průběhu navrhovaných konzultací rovněž hledat alternativní způsoby, jak informace na obalech zpřístupnit;

3.  vyzývá Komisi, aby v souladu se zásadami sociální odpovědnosti podniků poskytla evropským průmyslovým odvětvím a společnostem příslušné podněty, které by zvýšily jejich povědomí o této problematice;

4.  pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény signatářů(1) předal Komisi, parlamentům členských států a Organizaci spojených národů.

(1) Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 1 k zápisu ze zasedání ze dne 23. června 2011 (P7_PV(2011)06-23(ANN1)).

Právní upozornění - Ochrana soukromí