Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 72kWORD 33k
Czwartek, 23 czerwca 2011 r. - Bruksela
Dobrowolny system etykietowania opakowań produktów przemysłowych w alfabecie Braille'a
P7_TA(2011)0299P7_DCL(2011)0014

Oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie dobrowolnego systemu etykietowania opakowań produktów przemysłowych w alfabecie Braille'a

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 21 i 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w których określono prawa osób niepełnosprawnych,

–  uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że państwa członkowskie UE podpisały Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,

B.  mając na uwadze, że w art. 56a dyrektywy 2004/27/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi określono szczegółowo, że nazwa produktu leczniczego musi być wyrażona na opakowaniu w alfabecie brajlowskim,

1.  podkreśla, że osoby niewidome i niedowidzące mają prawo do prowadzenia samodzielnego życia i do uczestniczenia w życiu społecznym;

2.  wzywa Komisję Europejską do rozpoczęcia szeroko zakrojonych konsultacji z zainteresowanymi podmiotami na temat kosztu, efektywności i możliwości wprowadzenia na szczeblu wspólnotowym dobrowolnego systemu znakowania opakowań produktów przemysłowych w alfabecie brajlowskim, przy czym na etykietach znajdowałyby się przynajmniej informacje dotyczące rodzaju produktu i daty ważności, co ułatwiłoby dostęp do tych produktów niewidomym lub niedowidzącym konsumentom; biorąc pod uwagę, że nie wszyscy niewidomi potrafią czytać brajlem, w ramach proponowanych konsultacji należy też przeanalizować alternatywne sposoby udostępniania informacji na opakowaniach;

3.  wzywa Komisję, by zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu dostarczyła europejskim sektorom i przedsiębiorstwom bodźców zachęcających do poszerzania wiedzy na temat tej kwestii;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy(1) Komisji, parlamentom państw członkowskich i ONZ.

(1) Lista sygnatariuszy została opublikowana w załączniku 1 do protokołu obrad z dnia 23 czerwca 2011 r. (P7_PV(2011)06-23(ANN1))

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności