Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 8 maart 2011 - Straatsburg
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Elmar Brok
 Algemene productveiligheid en markttoezicht
 Aanpak van de H1N1-griepuitbraak
 Benoeming van een lid van de Europese Rekenkamer (Harald Wögerbauer  AT)
 Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee ***I
 Innoverende financiering op mondiaal en Europees niveau
 Verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied
 Samenwerking met ontwikkelingslanden met het oog op goed bestuur in belastingaangelegenheden
 Landbouw en internationale handel
 Het proteïnetekort in de EU
 Gelijkheid van vrouwen en mannen  2010
 Armoede bij vrouwen
 Herstel van wederkerigheid in de visumregeling  solidariteit met de ongelijke status van Tsjechische burgers na de unilaterale invoering van de visumplicht door Canada
Teksten (501 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid