Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 9 март 2011 г. - Страсбург
 Приоритети за бюджета за 2012 г. - раздели I, II и IV до X
 Стратегията на ЕС за Атлантическия регион
 Доклад относно напредъка, осъществен от Турция през 2010 г.
 Процесът на европейска интеграция на Черна гора
 Стратегия на ЕС за интеграция на ромите
 Промишлената политика в ерата на глобализацията
Текстове (485 kb)
Правна информация - Политика за поверителност