Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011 - Στρασβούργο
 Οι κατευθυντήριες γραμμές για το οικονομικό έτος 2012 - Τμήματα Ι, ΙΙ και IV έως X
 Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού
 Έκθεση προόδου 2010 για την Τουρκία
 Διαδικασία προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Στρατηγική της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά
 Βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης
Κείμενα (507 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου