Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 9 mars 2011 - Strasbourg
 Riktlinjerna för 2012 års budget – avsnitt I, II och IV-X
 En EU-strategi för Atlantområdet
 2010 års framstegsrapport om Turkiet
 Montenegros europeiska integrationsprocess
 EU-strategin för integrering av romer
 En industripolitik för en globaliserad tid
Texter (280 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy