Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 24. března 2011 - Brusel
 Změna nařízení Rady (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku ***I
 Všeobecné celní preference ***I
 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o letecké dopravě ***
 Dohoda mezi ES a Kanadou o letecké dopravě ***
 Dohoda mezi EU a Vietnamem o leteckých službách ***
 Vztahy Evropské unie s Radou pro spolupráci v Perském zálivu
 Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky: Peter Praet (BE)
 Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)
 Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
 Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)
 Příprava rozpočtu na rok 2012
 Sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce ***I
 Práva spotřebitelů ***I
 Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací ***I
 Situace v Japonsku včetně poplachu v jaderných elektrárnách
 Výkon práv Parlamentu vůči Soudnímu dvoru (výklad článku 128 jednacího řádu)
Texty (432 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí