Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 24. märts 2011 - Brüssel
 Moldova Vabariigi suhtes ühepoolsete kaubandussoodustuste kehtestamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 55/2008 muutmine ***I
 Üldised tariifsed soodustused ***I
 EÜ ja USA vaheline lennutranspordileping ***
 EÜ ja Kanada vaheline lennutranspordileping ***
 ELi ja Vietnami vaheline lennundusküsimusi käsitlev leping ***
 ELi suhted Pärsia lahe koostöönõukoguga
 Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine: Peter Praet (BE)
 Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse tegevdirektori ametisse nimetamine
 Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse tegevdirektori ametisse nimetamine
 Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse tegevdirektori ametisse nimetamine
 2012. aasta eelarve koostamine
 Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord ***I
 Tarbija õigused ***I
 Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet ***I
 Olukord Jaapanis, eelkõige häireolukord aatomielektrijaamades
 Euroopa Parlamendi õiguste kasutamine Euroopa Kohtu ees (kodukorra artikli 128 tõlgendamine)
Tekstid (394 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika