Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Torstai 24. maaliskuuta 2011 - Bryssel
 Yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttaminen ***I
 Yleinen tullietuusjärjestelmä ***I
 EY:n ja Yhdysvaltojen välinen lentoliikennesopimus ***
 EY:n ja Kanadan välinen lentoliikennesopimus ***
 EU:n ja Vietnamin välinen lentoliikennesopimus ***
 EU:n suhteet Persianlahden yhteistyöneuvostoon
 Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen: Peter Praet (BE)
 Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajan nimittäminen
 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimitusjohtajan nimittäminen
 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajan nimittäminen
 Vuoden 2012 talousarvion valmistelu
 Oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävä yhdistelmälupa ***I
 Kuluttajan oikeudet ***I
 Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto ***I
 Japanin tilanne ja ydinvoimaloita koskeva hälytystila
 Parlamentin oikeuksien käyttäminen unionin tuomioistuimessa (työjärjestyksen 128 artiklan tulkinta)
Tekstit (417 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö