Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 24 maart 2011 - Brussel
 Wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 van de Raad tot invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië ***I
 Algemene tariefpreferenties ***I
 Luchtvervoersovereenkomst EG/VS ***
 Luchtvervoersovereenkomst EG/Canada ***
 Overeenkomst inzake luchtvaartdiensten EU/Vietnam ***
 EU-betrekkingen met de Samenwerkingsraad van de Golf
 Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank: Peter Praet (BE)
 Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)
 Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)
 Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
 Algemene richtsnoeren voor de opstelling van de begroting 2012
 Eén enkele aanvraagprocedure voor een verblijfs- en werkvergunning ***I
 Consumentenrechten ***I
 Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging ***I
 Situatie in Japan, inclusief het kerncentrale-alarm
 De uitoefening van de rechten van het Parlement bij het Hof van Justitie (interpretatie van artikel 128 van het Reglement)
Teksten (437 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid