Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 24 marca 2011 r. - Bruksela
 Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzającego autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy ***I
 Ogólny system preferencji taryfowych ***I
 Umowa o transporcie lotniczym między WE a USA ***
 Umowa o transporcie lotniczym między WE a Kanadą ***
 Umowa o transporcie lotniczym między UE a Wietnamem ***
 Stosunki Unii Europejskiej z Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej
 Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego: Peter Praet (BE)
 Mianowanie dyrektora wykonawczego Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (EBA)
 Mianowanie dyrektora Europejskiego Urzęd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
 Mianowanie dyrektora Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
 Przygotowanie budżetu na rok 2012
 Procedura dotycząca łącznego wniosku o pozwolenie na pobyt i pracę ***I
 Prawa konsumentów ***I
 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ***I
 Sytuacja w Japonii, w tym alarmy w elektrowniach jądrowych
 Wykonywanie uprawnień Parlamentu przed Trybunałem Sprawiedliwości (wykładnia 128 regulaminu)
Teksty (422 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności