Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Texte adoptate
Joi, 24 martie 2011 - Bruxelles
 Modificarea Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului de introducere a unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova ***I
 Preferințe tarifare generalizate ***I
 Acordul privind transportul aerian dintre CE și SUA ***
 Acordul privind transportul aerian dintre CE şi Canada ***
 Acordul UE-Vietnam privind serviciile aeriene ***
 Relaţiile dintre UE şi Consiliul de Cooperare al Golfului
 Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene: Peter Praet (BE)
 Numirea directorului executiv al Autorității bancare europene (ABE)
 Numirea directorului executiv al Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO)
 Numirea directorului executiv al Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP)
 Pregătirea bugetului 2012
 Procedura unică de solicitare a permisului de şedere şi de muncă ***I
 Drepturile consumatorilor ***I
 Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor ***I
 Situația din Japonia, inclusiv alertele privind centralele nucleare
 Exercitarea drepturilor Parlamentului pe lângă Curtea de Justiție (interpretarea articolului 128 din Regulamentul de procedură)
Texte (449 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate