Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0089(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0241/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0241/2011

Viták :

PV 04/07/2011 - 23
CRE 04/07/2011 - 23

Szavazatok :

PV 05/07/2011 - 7.9
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0304

Elfogadott szövegek
PDF 207kWORD 47k
2011. július 5., Kedd - Strasbourg
A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségében a nagyléptékű információs rendszerek operatív irányításáért felelős ügynökség ***I
P7_TA(2011)0304A7-0241/2011
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2011. július 5-i jogalkotási állásfoglalása a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló módosított európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett módosított javaslatára (COM(2010)0093),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 74. cikkére, valamint 77. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára, 78. cikke (2) bekezdésének e) pontjára, 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára, 74. cikkére, 82. cikke (1) bekezdésének d) pontjára, 85. cikkének (1) bekezdésére, 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és 88. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0046/2009),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az európai adatvédelmi biztos 2009. december 7-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2011. június 9-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére (A7-0241/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja az Európai Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatát;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 70., 2010.3.19., 13. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. július 5-én került elfogadásra a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2009)0089

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1077/2011/EU rendelet.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament és a Tanács közös nyilatkozata

Az Európai Parlament és a Tanács elismeri az ügynökség székhelyére és helyszíneire vonatkozó konkrét intézkedés alapjául szolgáló különleges körülményeket, és kijelenti, hogy ez az intézkedés nem sérti a tagállamok állam-, illetve kormányfői szinten ülésező képviselőinek 2003. december 13-án Brüsszelben elfogadott következtetéseit(1), és nevezetesen azt, hogy a jövőben felállítandó hivatalok vagy ügynökségek székhelyének meghatározásakor elsőbbséget kell adni azon tagállamoknak, amelyek 2004-ben vagy 2007-ben csatlakoztak az Unióhoz.

(1) Lásd az 05381/2004. dokumentum 27. oldalát.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat