Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2109(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0217/2011

Texte depuse :

A7-0217/2011

Dezbateri :

PV 04/07/2011 - 27
CRE 04/07/2011 - 27

Voturi :

PV 05/07/2011 - 7.12
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0307

Texte adoptate
PDF 312kWORD 101k
Marţi, 5 iulie 2011 - Strasbourg
O piaţă a comerţului cu amănuntul mai eficientă şi mai corectă
P7_TA(2011)0307A7-0217/2011

Rezoluţia Parlamentului European din 5 iulie 2011 referitoare la o piață a comerțului cu amănuntul mai eficientă și mai corectă (2010/2109(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Raportul Comisiei din 5 iulie 2010 intitulat „Exercițiu de monitorizare a pieței comerțului și distribuției cu amănuntul - Către o piață internă a comerțului și distribuției mai eficace și mai echitabilă până în 2020” (COM(2010)0355) și documentul însoțitor de lucru al serviciilor Comisiei privind comerțul și distribuția pe piața internă (SEC(2010)0807),

–  având în vedere răspunsurile oferite în cadrul consultării publice organizate de Comisie între 5 iulie și 10 septembrie 2010 în legătură cu Raportul privind exercițiul de monitorizare a pieței comerțului și distribuției cu amănuntul,

–  având în vedere Masa rotundă referitoare la o piață a comerțului cu amănuntul mai eficientă și mai echitabilă pentru întreprinderi și consumatori organizată de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor la 25 ianuarie 2011,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 20 ianuarie 2011 privind „Exercițiul de monitorizare a pieței comerțului și distribuției cu amănuntul - Către o piață internă a comerțului și distribuției mai eficace și mai echitabilă până în 2020”,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii – ”Împreună pentru o nouă creștere'' (COM(2011)0206),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 octombrie 2010 intitulată „Către un Act privind piața unică - Pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate: 50 de propuneri pentru optimizarea muncii, a activităților comerciale și a schimburilor reciproce” (COM(2010)0608),

–  având în vedere raportul profesorului Mario Monti din 9 mai 2010 intitulat „O nouă strategie pentru piața unică”,

–  având în vedere Concluziile Consiliului din 10 decembrie 2010 referitoare la Actul privind piața unică,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 octombrie 2010 intitulată „Reglementarea inteligentă în Uniunea Europeană” (COM(2010)0543),

–  având în vedere a patra ediție a Tabloului de bord al piețelor de consum – Pentru o mai bună funcționare a piețelor în interesul consumatorilor (ediția de toamnă – octombrie 2010) și a cincea ediție a Tabloului de bord al condițiilor pentru consumatori – Consumatorii se simt ca acasă în cadrul pieței unice (ediția de primăvară – martie 2011),

–  având în vedere a 21-a ediție a Tabloului de bord al pieței interne publicat la 23 septembrie 2010,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 octombrie 2009 intitulată „Îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa” (COM(2009)0591),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 iunie 2008 intitulată „'Gândiți mai întâi la scară mică”: Prioritate pentru IMM-uri - Un „Small Business Act” pentru Europa' (COM(2008)0394),

–  având în vedere Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale(1),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE(2),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93(3),

–  având în vedere Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului(4),

–  având în vedere Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne(5),

–  având în vedere poziția sa din 23 iunie 2011 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice(7),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la piața unică pentru întreprinderi și creștere economică(8),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la o piață unică pentru europeni(9),

–  având în vedere Rezoluția sa din 21 octombrie 2010 referitoare la viitorul standardizării europene(10),

–  având în vedere Rezoluția sa din 21 septembrie 2010 referitoare la realizarea pieței interne în ceea ce privește comerțul electronic(11),

–  având în vedere Rezoluția sa din 7 septembrie 2010 referitoare la venituri echitabile pentru agricultori: îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa(12),

–  având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la crearea unei piețe unice pentru consumatori și cetățeni(13),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 referitoare la protecția consumatorilor(14),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 referitoare la Tabloul de bord al pieței interne(15),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 referitoare la SOLVIT (16),

–  având în vedere Declarația sa din 19 februarie 2008 privind investigarea și soluționarea abuzurilor de putere exercitate de supermarketurile care își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană(17),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0217/2011),

A.  întrucât curentul protecționismului care se resimte în Europa este alarmant;

B.  întrucât economia reală trebuie să fie plasată din nou în centrul agendei politice pentru a elibera întregul potențial al pieței unice;

C.  întrucât piața comerțului cu amănuntul este o componentă esențială a angajamentului nostru de a relansa piața unică;

D.  întrucât piața comerțului cu amănuntul, în calitate de consumator de energie și producător de deșeuri major, poate contribui în mod fundamental la sporirea durabilității, inclusiv la îndeplinirea obiectivelor UE 20-20-20 privind energia;

E.  întrucât potențialul comercial al comerțului electronic transfrontalier nu se poate concretiza suficient din cauza a diferite obstacole, precum barierele lingvistice, insecuritatea din cadrul sistemului, informațiile inadecvate și insuficiente, precum și lipsa de coordonare și cooperare la nivel administrativ, care sporesc reticența consumatorilor cu privire la cumpărarea online de la comercianți cu amănuntul din alte state membre și a comercianților cu amănuntul cu privire la vânzarea online transfrontalieră,

O viziune pentru mai multă competitivitate, creștere și mai multe locuri de muncă

1.  subliniază faptul că sectorul comerțului cu amănuntul este un factor de stimulare a creșterii, competitivității și creării de locuri de muncă în Europa și joacă un rol-cheie în realizarea obiectivelor strategiei UE 2020;

2.  subliniază faptul că comercianții cu amănuntul oferă moduri diverse și moderne de a achiziționa și de a vinde bunuri și servicii și contribuie la creșterea posibilităților de alegere ale consumatorului și la crearea de oportunități flexibile și decente de muncă, în special pentru tineri;

3.  invită instituțiile UE să acorde cea mai mare importanță politică sectorului comerțului cu amănuntul ca pilon al Actului privind piața unică și vector de recuperare a încrederii cetățenilor europeni în piața unică;

4.  invită Comisia să consolideze coordonarea transversală a politicilor și să adopte o abordare holistică, pe termen lung, pentru sectorul comerțului cu amănuntul;

5.  regretă faptul că există încă obstacole serioase din cauza cărora sectorul comerțului cu amănuntul nu își poate atinge întregul potențial nici online, nici offline; subliniază necesitatea de a le aborda fără întârziere;

6.  subliniază faptul că comercianții cu amănuntul și furnizorii au o responsabilitate comună în realizarea unei piețe mai eficiente, transparente și mai echitabile a comerțului cu amănuntul;

7.  consideră că accentul principal trebuie să fie pus pe aplicarea efectivă a principiilor tratatului, pe normele și instrumentele existente ale pieței interne, precum și pe autoreglementare, înainte de analizarea unei abordări de reglementare, atunci când este cazul;

Eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații a bunurilor și serviciilor

8.  este preocupat de faptul că normele naționale restrictive, interpretările divergente și aplicarea inadecvată împiedică libera circulație a bunurilor și serviciilor în UE; subliniază faptul că cerințele pentru teste și înregistrări suplimentare, nerecunoașterea certificatelor și a standardelor, constrângerile teritoriale de aprovizionare și măsurile similare creează costuri suplimentare pentru consumatori și pentru comercianții cu amănuntul, în special IMM-uri, limitând astfel beneficiile potențiale ale pieței unice pentru cetățenii europeni și întreprinderi;

9.  recunoaște necesitatea ca Comisia să analizeze în continuare cauzele diferențelor de preț în UE, pe baza unor instrumente statistice adecvate, în scopul de a asigura o mai mare transparență și comparabilitate a prețurilor pentru consumatori, fără a aduce atingere normelor naționale și europene din domeniul fiscal și al pieței forței de muncă, promovând astfel alegeri mai informate și o încredere sporită în comerțul transfrontalier; reamintește nevoia unei colaborări active în acest sens a institutelor naționale de statistică;

10.  îndeamnă statele membre să pună în aplicare corect și integral legislația și normele pieței interne – în special pachetul „bunuri”, Directiva privind serviciile, Directiva privind întârzierea efectuării plăților, Directiva privind comerțul electronic, Small Business Act și Directiva privind practicile comerciale neloiale; solicită, de asemenea, statelor membre să elimine suprapunerile și să reducă sarcinile administrative și barierele de reglementare care ar putea limita creșterea și crearea de locuri de muncă;

11.  solicită Comisiei să monitorizeze mai îndeaproape statele membre pentru a reduce deficitul de transpunere și pentru a asigura recunoașterea reciprocă efectivă a bunurilor și serviciilor; solicită Comisiei să garanteze, de asemenea, simplificarea normelor existente;

12.  constată dificultățile cu care se confruntă comercianții cu amănuntul independenți din Europa și consideră că legislația privind piața comerțului cu amănuntul ar trebui să se bazeze într-o mai mare măsură pe elemente concrete, îndeosebi cu privire la nevoia de examinare și de înțelegere adecvată a impactului legislației asupra micilor întreprinderi;

13.  încurajează federațiile de întreprinderi și asociațiile consumatorilor, susținute de Comisie, să furnizeze mai multe informații, instruire și consultanță juridică pentru părțile interesate cu privire la drepturile lor și la instrumentele de soluționare a problemelor aflate la dispoziția lor, cum ar fi SOLVIT, și încurajează schimbul de bune practici dintre acestea;

14.  subliniază faptul că un sistem de plată fragmentat este un obstacol în calea comerțului; invită Comisia să îmbunătățească SEPA în scopul de a dezvolta un serviciu de plată de bază disponibil pentru toate cardurile, de a spori concurența dintre mijloacele de plată prin înlăturarea barierelor, de a crește transparența în costurile tranzacțiilor și de a înlătura taxele interbancare nejustificate; invită, de asemenea, Comisia să asigure un transfer mai rapid între bănci în cadrul UE; amintește și faptul că SEPA poate fi considerat un instrument util în combaterea economiei informale;

Deschiderea accesului la piață pentru întreprinderi și consumatori

15.  atrage atenția asupra îngrijorării exprimate de unele părți ale societății civile și de IMM-uri cu privire la creșterea numărului centrelor comerciale și scăderea numărului magazinelor locale și al piețelor din zonele izolate și din centrele orașelor;

16.  subliniază faptul că planificarea cu amănuntul ar trebui să furnizeze un cadru structural pentru concurența dintre întreprinderi, să sporească libertatea de alegere a consumatorilor și să permită accesul la bunuri și servicii, în special în regiunile mai puțin accesibile și cu o densitate scăzută a populației sau în cazul în care mobilitatea consumatorilor este redusă; insistă, în plus, asupra rolului social, cultural și ecologic al magazinelor și piețelor locale în revitalizarea zonelor rurale și urbane; îndeamnă, prin urmare, statele membre să încurajeze comunități locale durabile prin stimularea inovării și a dezvoltării IMM-urilor;

17.  subliniază faptul că IMM-urile reprezintă baza economiei europene și joacă un rol unic în crearea de locuri de muncă, îndeosebi în zonele rurale, precum și în sporirea inovării și creșterii în sectorul comerțului cu amănuntul în cadrul comunităților locale din întreaga UE;

18.  consideră că accesibilitatea trebuie să fie abordată cu respectarea deplină a subsidiarității;

19.  recunoaște că statele membre sunt responsabile de amplasarea centrelor comerciale și că durabilitatea, mobilitatea, planificarea regională și consolidarea sunt factori importanți care trebuie luați în considerare atunci când se iau decizii legate de admisibilitatea amplasării noilor centre comerciale;

20.  consideră că stimulentele acordate renovării patrimoniului imobiliar urban și utilizarea fondurilor structurale ar putea duce la reducerea chiriilor (parteneriat public-privat) și ar putea favoriza revigorarea activităților economice, în special a celor locale, care sunt esențiale în dezvoltarea economică și socială;

21.  invită Comisia, în colaborare cu statele membre, să efectueze un studiu privind impactul și eventualele consecințe pe care le are crearea de centre comerciale de tip „mall”, atât asupra pieței muncii, cât și asupra IMM-urilor și a consumatorilor;

22.  ia act de îngrijorarea exprimată de vânzătorii ambulanți care își desfășoară activitatea în zonele publice față de posibilitatea ca Directiva 2006/123/CE să fie aplicată în statele membre, extinzând conceptul de „resursă naturală” la terenurile publice, fapt care ar duce la limitarea în timp a concesiunilor comerciale în zonele publice; acest lucru ar fi foarte dăunător pentru ocuparea forței de muncă, pentru libertatea alegerii consumatorilor și pentru existența piețelor tradiționale din cartiere;

23.  subliniază faptul că comerțul electronic este o completare importantă la comerțul offline și că trebuie luate măsuri adecvate pentru a dezvolta întregul său potențial, inclusiv îmbunătățirea accesului la internet în cele mai izolate regiuni ale UE; invită Comisia să includă în viitoarea comunicare privind comerțul electronic măsuri de sporire a încrederii, în special prin simplificarea înregistrării domeniilor la nivel transfrontalier, îmbunătățirea plății online securizate, facilitarea recuperării datoriilor transfrontaliere și printr-o mai bună informare a consumatorilor cu privire la drepturile acestora, îndeosebi în materie de retragere și de căi de atac;

24.  regretă numărul semnificativ de obstacole existente în calea libertății de stabilire a comercianților cu amănuntul pe teritoriul UE; este preocupat, în special, de anumite legi comerciale și fiscale naționale, care au un efect de facto discriminatoriu împotriva comercianților străini cu amănuntul;

25.  invită Comisia să acționeze mai ferm față de orice stat membru care încalcă principiile pieței interne, să accelereze procedurile privind încălcarea dreptului comunitar printr-o „abordare tip cale rapidă” și să raporteze Parlamentului European anual cu privire la cazurile rezolvate în domeniul comerțului cu amănuntul;

Abordarea practicilor contractuale și comerciale în relațiile dintre societățile comerciale

26.  reafirmă faptul că o concurență liberă și echitabilă, libertatea contractuală și o aplicare adecvată a legislației relevante sunt esențiale pentru o piață a comerțului cu amănuntul care funcționează în mod corespunzător;

27.  recunoaște faptul că întreprinderile au puteri de piață diferite, că acestea trebuie să acționeze într-un mod economic sănătos și că UE are nevoie de campioni economici pentru a concura la nivel mondial;

28.  subliniază totuși că există o preocupare pe scară largă cu privire la poziția dominantă pe piață a actorilor mai mari, despre care se crede adesea că impun clauze abuzive furnizorilor și comercianților cu amănuntul mai slabi, de exemplu prin mecanisme nejustificate de distribuție selectivă, segmentare geografică, controlul prețurilor și scoaterea de pe listă fără preaviz, precum și alte practici restrictive, denaturând astfel concurența; subliniază faptul că întregul lanț de aprovizionare cu amănuntul este afectat de astfel de practici; denunță practicile care profită de dezechilibrele de putere dintre actorii economici și afectează libertatea contractuală reală; subliniază faptul că sensibilizarea tuturor actorilor, îndeosebi a IMM-urilor, cu privire la drepturile contractuale ale acestora, ar contribui la prevenirea acestor practici;

29.  recunoaște faptul că sistemul de franciză reprezintă o soluție bună pentru ca comercianții cu amănuntul independenți să reziste în cadrul unui mediu cu o competitivitate sporită; observă cu preocupare că contractele care trebuie încheiate de către comercianții cu amănuntul pentru un acord de franciză devin din ce în ce mai riguroase;

30.  subliniază faptul că etichetele private ar trebui să fie elaborate astfel încât să favorizeze o mai bună alegere a consumatorilor, în special din punctul de vedere al transparenței, al calității informațiilor și al diversității, și să ofere IMM-urilor posibilități clare de inovare și extindere;

31.  consideră că „copierea parazitară”, care poate rezulta, printre altele, din rolul dual al comerciantului cu amănuntul în calitate de client și de concurent al producătorilor de marcă, este o practică inacceptabilă, care ar trebui să fie abordată fără întârziere; salută efectuarea de către Comisie a unui studiu care vizează clarificări suplimentare cu privire la cadrele și practicile juridice referitoare la secretele comerciale și la „copierea parazitară” în cadrul celor 27 de state membre ale UE;

32.  recunoaște necesitatea unei relații mai echilibrate și a transparenței în cadrul lanțului de aprovizionare cu amănuntul; subliniază necesitatea de a trece de la confruntare la un dialog bazat pe fapte, în scopul de a restabili încrederea și de a permite negocieri mai echitabile și condiții echitabile pentru toți, oferind astfel tuturor actorilor economici din cadrul lanțurilor de aprovizionare posibilitatea de a beneficia de valoarea adăugată a produselor acestora și de a se bucura de toate beneficiile oferite de piața unică;

33.  îndeamnă Comisia și statele membre să aplice integral și coerent dreptul concurenței și, după caz, la nivel național, legislația în materie de concurență neloială și legislația antitrust;

34.  subliniază că pentru aplicarea corectă a normelor din domeniul concurenței și pentru evitarea abuzului de poziție dominantă va trebui în primul rând să fie consolidate autoritățile locale de protecție a concurenței și să se stabilească o comunicare continuă și integrală a acestora cu Direcția Generală Concurență din cadrul Comisiei;

35.  sprijină activitatea bună derulată de Platforma experților privind practicile contractuale între societățile comerciale a Forumului la nivel înalt pentru o mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente, în special pentru a defini, înregistra și evalua ceea ce constituie o practică comercială în mod vădit neloială, pe baza unor date și exemple concrete; solicită sprijinirea fermă a inițiativelor privind dialogul între părți cu privire la această chestiune; este preocupat de faptul că Parlamentul European nu este implicat oficial în activitățile platformei și ale forumului la nivel înalt; consideră că Parlamentul ar trebui să abordeze urgent această chestiune și să participe în mod activ la eforturile depuse de forum;

36.  sprijină necesitatea exprimată de părțile interesate de a adopta o abordare mai largă și orizontală, extinzând domeniul de aplicare dincolo de industria agroalimentară; solicită Comisiei și federațiilor de întreprinderi să exploreze, pe baza lucrărilor în curs din cadrul Platformei experților, posibilitățile de a crea un forum nou, deschis, care să se concentreze pe comerțul cu amănuntul în ansamblu;

37.  sprijină ferm, în același timp, activitatea intensă derulată de federațiile de comercianți cu amănuntul și de furnizori pentru a institui mecanisme de dialog informal și de consultări regulate în ceea ce privește dreptul concurenței; salută inițiativa lor voluntară de a conveni asupra unei declarații privind principiile comune ale bunelor practici comerciale la nivelul lanțului de aprovizionare cu amănuntul;

38.  salută, de asemenea, instrumentul Comisiei de monitorizare a prețurilor la alimentele din cadrul Europei, precum și inițiativele similare adoptate de statele membre pentru a facilita obținerea de venituri echitabile în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, printr-o analiză a costurilor, a proceselor, a valorii adăugate, a volumelor, a prețurilor și a marjelor în cadrul tuturor sectoarelor lanțului de aprovizionare cu alimente;

39.  constată cu îngrijorare că instrumentele juridice existente nu sunt pe deplin utilizate, în special de către IMM-uri, pentru protejarea drepturilor lor, din cauza dependenței economice și a preocupării de a pierde afaceri; solicită Comisiei, statelor membre și federațiilor de întreprinderi să identifice modalități de a restabili încrederea și de a facilita accesul la sistemele judiciare, inclusiv posibilitatea de a depune reclamații anonime și instituirea unui mediator al UE în acest domeniu; în plus, are convingerea că trebuie să se dezvolte în continuare cadrul conceptual pentru a asigura o concurență loială în relațiile verticale și orizontale dintre societățile comerciale, astfel încât să se creeze condiții echitabile pentru întreprinderi;

40.  solicită Comisiei să publice, până la sfârșitul anului 2011, o comunicare care să cartografieze legislațiile și instrumentele naționale în vigoare care se ocupă cu practicile comerciale și relațiile contractuale și să evalueze temeinic dacă aceste norme sunt aplicate în mod corespunzător și dacă sunt necesare măsuri suplimentare;

41.  consideră că ar trebui să se exploreze mecanisme alternative și informale de soluționare a litigiilor și de despăgubire, a căror eficacitate să fie evaluată, deoarece acestea ar putea reprezenta un mijloc de soluționare a litigiilor pentru comercianții cu amănuntul; solicită Comisiei să propună măsuri privind soluționarea alternativă a litigiilor, până la sfârșitul anului 2011, în vederea consolidării încrederii consumatorilor și întreprinderilor;

42.  solicită Comisiei și operatorilor din lanțul de aprovizionare cu amănuntul să prezinte anual Parlamentului rapoarte privind progresele realizate în cadrul platformelor și mecanismelor informale de dialog existente; sugerează că rezultatele ar trebui să fie dezbătute în cadrul unei Mese rotunde privind piața comerțului cu amănuntul, organizată anual de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor;

Sporirea eficienței și a consumului durabil - practici inovatoare

43.  subliniază responsabilitatea sectorului cu amănuntul în ceea ce privește durabilitatea; salută faptul că comercianții cu amănuntul și furnizorii s-au aflat în prim-plan în ceea ce privește responsabilitatea ecologică, în special în ceea ce privește deșeurile, consumul de energie, transporturile și reducerea emisiilor de CO2; sprijină angajamentele asumate deja de aceștia în vederea unui consum durabil, însă consideră că este necesar să se depună în continuare eforturi; consideră că responsabilitatea întreprinderilor ar trebui să se axeze mai mult pe aspectele sociale și de mediu;

44.  subliniază faptul că comercianții cu amănuntul și furnizorii sunt factori care stimulează inovarea, cercetarea și dezvoltarea; atrage atenția că întregul sector trebuie să continue să sporească nivelul investițiilor în tehnologii și practici inovatoare pentru a îmbunătăți competitivitatea în cadrul lanțului de aprovizionare, acoperind logistica și transportul, eficiența energetică, ambalarea, eliminarea deșeurilor și reciclarea produselor, și să facă schimb de bune practici;

45.  invită Comisia să dezvolte un sistem comun de evaluare și etichetare, conform indicațiilor din rezoluția sa referitoare la piața unică pentru întreprinderi și creștere economică, pe baza întregului ciclu de viață al produsului, în special pentru a simplifica, a armoniza și a depăși costurile fragmentării suportate de întreprinderi și consumatori;

46.  invită părțile interesate să adopte inițiative suplimentare pentru a combate deșeurile alimentare;

47.  salută acordul comun între EuroCommerce și UNI-Europa, care ilustrează faptul că dialogul social funcționează în mod corespunzător în sectorul comerțului; recunoaște faptul că mai sunt multe lucruri de făcut pentru a spori gradul de informare a consumatorilor cu privire la responsabilitatea socială a comercianților cu amănuntul, pentru a compatibiliza investițiile în tehnologii noi cu capitalul uman, îndeosebi prin dezvoltarea competențelor, și pentru a combate economia informală;

48.  reamintește importanța unei aplicări adecvate a legislației sociale și în domeniul muncii existente; regretă existența unui nivel ridicat de muncă fără forme legale, care duce la un grad înalt de evaziune fiscală și previne condiții echitabile pentru comercianții de pe piața internă;

49.  subliniază că îmbunătățirea condițiilor de muncă, lupta împotriva economiei informale, precum și menținerea nivelului de ocupare a forței de muncă și a competitivității prin adaptarea necesităților comercianților la competențele angajaților reprezintă principalele provocări ale acestui sector; subliniază, în acest sens, nevoia de a investi în formare și în dezvoltarea competențelor, deoarece acest lucru va ajuta sectorul să se adapteze rapid la noile tehnologii;

Perspective de viitor

50.  solicită Comisiei să pregătească, după consultarea reprezentanților sectorului cu amănuntul, un amplu plan european de acțiune pentru comerțul cu amănuntul, pentru a stabili o strategie, construită pe realizări și care să abordeze problemele nesoluționate, cu recomandări specifice sectorului; salută faptul că Parlamentul a sprijinit această inițiativă în cadrul rezoluției sale referitoare la piața unică pentru întreprinderi și creștere economică;

51.  subliniază că acest plan de acțiune ar trebui să țină seama de inițiativele deja dezvoltate de către Comisie, precum Forumul la nivel înalt pentru o mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente, inițiativele privind sustenabilitatea și schimbările climatice, precum și propunerile relevante ale Actului privind piața unică;

52.  propune ca măsurile de punere în aplicare a acțiunilor preconizate în cadrul planului de acțiune, inclusiv progresele înregistrate în dialogul dintre părțile interesate, să fie prezentate și dezbătute în cadrul primei Mese rotunde privind piața comerțului cu amănuntul;

53.  consideră că optimizarea pe viitor a proceselor de vânzare și de cumpărare din cadrul lanțului de aprovizionare cu amănuntul, de la cercetarea de piață și comercializarea produselor până la relațiile cu furnizorii, logistică, gestionarea stocurilor, precum și gestionarea bunurilor care prezintă defecte, a plângerilor adresate de consumatori și a asistenței pentru clienți, va spori competitivitatea sectorului comerțului cu amănuntul, va reduce prețurile pentru consumatori și va îmbunătăți calitatea serviciilor;

54.  încurajează comercianții cu amănuntul și furnizorii să se angajeze activ într-un dialog deschis, constructiv și continuu pentru a ajunge la soluții pragmatice; invită statele membre și instituțiile UE să sprijine în mod activ acest proces;

o
o   o

55.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 48, 23.2.2011, p. 1.
(2) JO L 218, 13.8.2008, p. 21.
(3) JO L 218, 13.8.2008, p. 30.
(4) JO L 218, 13.8.2008, p. 82.
(5) JO L 376, 27.12. 2006, p. 36.
(6) Texte adoptate, P7_TA(2011)0293.
(7) Texte adoptate, P7_TA(2011)0144.
(8) Texte adoptate, P7_TA(2011)0146.
(9) Texte adoptate, P7_TA(2011)0145.
(10) Texte adoptate, P7_TA(2010)0384.
(11) Texte adoptate, P7_TA(2010)0320.
(12) Texte adoptate, P7_TA(2010)0302.
(13) JO C 161 E, 31.5.2011, p. 84. .
(14) JO C 349 E, 22.12.2010, p.1.
(15) JO C 349 E, 22.12.2010, p.25.
(16) JO C 349 E, 22.12.2010, p.10.
(17) JO C 184 E, 6.8.2009, p.23.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate