Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0232(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0097/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0097/2011

Viták :

PV 04/07/2011 - 20
CRE 04/07/2011 - 20

Szavazatok :

PV 05/07/2011 - 7.16
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0311

Elfogadott szövegek
PDF 209kWORD 45k
2011. július 5., Kedd - Strasbourg
A pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete ***I
P7_TA(2011)0311A7-0097/2011
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2011. július 5-i jogalkotási állásfoglalása a 98/78/EK, a 2002/87/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0433 – C7-0203/2010 – 2010/0232(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0433),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 53. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0203/2010),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2011. január 28-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2011. június 17-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0097/2011]),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  tudomásul veszi az ezen állásfoglaláshoz csatolt tanácsi és bizottsági nyilatkozatot;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 62., 2011.2.26., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. július 5-én került elfogadásra a 98/78/EK, a 2002/87/EK a 2006/48/EK és az 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0232

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2011/89/EU rendelet.)


A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS MELLÉKLETE

Az Európai Parlament nyilatkozata

Vannak a pénzügyi szolgáltatásokban és az európai felügyeleti rendszerben olyan sajátos körülmények, amelyek korrelációs táblázatokat tesznek szükségessé.

Ezennel kijelentjük, hogy az Európai Parlament és a Tanács között a 2011. június 1-jei háromoldalú párbeszéd keretében a 98/78/EK, a 2002/87/EK, a 2006/48/EK és a 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozóan elért megállapodás nem érinti a korrelációs táblázatról folytatott intézményközi tárgyalások eredményét.

A Tanács nyilatkozata

Ezennel kijelentjük, hogy az Európai Parlament és a Tanács között a 2011. június 1-jei háromoldalú párbeszéd keretében a 98/78/EK, a 2002/87/EK, a 2006/48/EK és a 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozóan e konkrét ügyben elért megállapodás ezen akta sajátosságai miatt nem érinti sem a Tanács álláspontját, sem a korrelációs táblázatról folytatott intézményközi tárgyalások eredményét.

A Bizottság nyilatkozata

A Bizottság üdvözli az ezen akta ügyében lezárult tárgyalások eredményét.

A Bizottság emlékeztet az annak biztosítása iránti kötelezettségvállalására, hogy az állampolgárok érdekében, a jobb jogalkotás és a jogi átláthatóság növelése céljából és a nemzeti szabályok uniós rendelkezéseknek való megfelelése vizsgálatának elősegítésére a tagállamok az általuk elfogadott átültető intézkedéseket és az uniós irányelvet összekapcsoló megfelelési táblázatokat készítsenek, valamint hogy ezeket a táblázatokat megküldjék a Bizottságnak az uniós jogszabályok átültetése keretében.

A Bizottság további erőfeszítéseket fog tenni annak érdekében, hogy az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal közösen megfelelő megoldást találjon erre a horizontális intézményi kérdésre.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat