Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0325(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0237/2011

Předložené texty :

A7-0237/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/07/2011 - 6.1

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0321

Přijaté texty
PDF 277kWORD 36k
Středa, 6. července 2011 - Štrasburk
Cestovní doklady, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou obsahovat vízum ***I
P7_TA(2011)0321A7-0237/2011
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2011 k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o seznamu cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou obsahovat vízum, a o zavedení mechanismu pro sestavování tohoto seznamu (KOM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0662),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0365/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 29. června 2011 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0237/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2011 k přijetí návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../.../EU o seznamu cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou obsahovat vízum, a o zavedení mechanismu pro sestavování tohoto seznamu
P7_TC1-COD(2010)0325

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 1105/2011/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí