Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0325(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0237/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0237/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 06/07/2011 - 6.1

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0321

Pieņemtie teksti
PDF 264kWORD 37k
Trešdiena, 2011. gada 6. jūlijs - Strasbūra
Ceļošanas dokumenti, kuri to turētājam dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzas ***I
P7_TA(2011)0321A7-0237/2011
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2011. gada 6. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par to ceļošanas dokumentu sarakstu, kuri to turētājam dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzu, un par mehānisma ieviešanu šāda saraksta izveidei (COM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2010)0662),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 77. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0365/2010),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2011. gada 29. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294.panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0237/2011),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 6. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par to ceļošanas dokumentu sarakstu, kuri to turētājam dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzu, un par mehānisma izveidi šāda saraksta sagatavošanai
P7_TC1-COD(2010)0325

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam Nr. 1105/2011/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika