Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0325(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0237/2011

Texte depuse :

A7-0237/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/07/2011 - 6.1

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0321

Texte adoptate
PDF 273kWORD 43k
Miercuri, 6 iulie 2011 - Strasbourg
Lista documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe și pe care se poate aplica o viză ***I
P7_TA(2011)0321A7-0237/2011
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2011 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind lista documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe și pe care se poate aplica o viză, precum și privind un mecanism de creare a acestei liste (COM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2010)0662),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0365/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat în scrisoarea sa din 29 iunie 2011, de a aproba poziția Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0237/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2011 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind lista documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe și pe care se poate aplica o viză și privind un mecanism de creare a acestei liste
P7_TC1-COD(2010)0325

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 1105/2011/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate