Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2304(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0221/2011

Předložené texty :

A7-0221/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/07/2011 - 6.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0322

Přijaté texty
PDF 349kWORD 126k
Středa, 6. července 2011 - Štrasburk
Evropské širokopásmové sítě: investice do digitálního růstu
P7_TA(2011)0322A7-0221/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2011 o evropských širokopásmových sítích: investice do digitálního růstu (2010/2304(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na doporučení Komise ze dne 20. září 2010 o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA)(1);

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. září 2010 nazvané „Evropské širokopásmové sítě: investice do digitálního růstu“ (KOM(2010)0472);

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. května 2011 o návrhu Komise o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření prvního programu politiky rádiového spektra(2),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. srpna 2010 nazvané „Digitální program pro Evropu“ (KOM(2010)0245),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření prvního programu politiky rádiového spektra a sdělení Komise „Evropské širokopásmové sítě: investice do digitálního růstu“ (TEN/434-435 – CESE 362/2011),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. září 2009 nazvané „Pokyny Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí“(3);

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. srpna 2009 nazvané „Zpráva o evropské digitální konkurenceschopnosti: Hlavní úspěchy strategie i2010 v období 2005–2009“ (KOM(2009)0390);

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. června 2009 nazvané „Internet věcí: akční plán pro Evropu“ (KOM(2009)0278);

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. ledna 2009 nazvané „Investujme dnes do Evropy zítřka“ (KOM(2009)0036);

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 20 března 2006 nazvané „Překlenutí propasti v širokopásmovém připojení“ (KOM(2006)0129);

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. dubna 2006 nazvané „Akční plán “eGovernment‛ v rámci iniciativy i2010: Urychlování zavádění elektronické veřejné správy v Evropě ve prospěch všech' (KOM(2006)0173);

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. dubna 2004 nazvané „Elektronické zdravotnictví – zlepšení zdravotní péče pro evropské občany: Akční plán pro evropský prostor elektronického zdravotnictví“ (KOM(2004)0356);

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2010 o Internetu věcí(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2010 o nové digitální agendě pro Evropu: 2015.eu(5),

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 26. března 2009 k posílení bezpečnosti a základních svobod na internetu(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. září 2008 o plném využití výhod digitální dividendy v Evropě: společný přístup k využívání spektra uvolněného přechodem na digitální vysílání(7);

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2007 o vytváření evropské politiky širokopásmového připojení(8),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2007 nazvané „K evropské politice rádiového spektra“(9),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2006 o evropské informační společnosti pro růst a zaměstnanost(10),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 23. června 2005 o informační společnosti(11),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. října 1998 o globalizaci a informační společnosti: potřeba silnější mezinárodní koordinace(12),

–  s ohledem na rámec EU pro elektronické komunikace zejména ve znění směrnic 2002/21/ES (rámcová směrnice), 2002/20/ES (autorizační směrnice), 2002/19/ES (přístupová směrnice), 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě), 2002/58/ES (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) a nařízení (ES) č. 1211/2009 (nařízení BEREC),

–  s ohledem na Plán evropské hospodářské obnovy (KOM(2008)0800),

–  s ohledem na přílohu III pozměňujícího nařízení Rady (ES) č. 473/2009 ze dne 25. května 2009,

–  s ohledem na článek 189 Lisabonské smlouvy,

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7-0221/2011),

A.  vzhledem k tomu, že pokrytí celé EU rychlým širokopásmovým připojením má zásadní význam pro plnění cílů strategie EU 2020 z hlediska podpory inteligentního, udržitelného, inkluzivního a územně soudržného růstu hospodářství, zlepšení situace v oblasti zaměstnanosti, posílení konkurenceschopnosti Evropy, usnadnění vědeckého výzkumu a inovací, čímž by byla všem regionům, městům, obcím a společenským skupinám poskytnuta možnost a příležitost těžit z výhod digitálního prostředí a využívat nových digitálních technologií pro účely veřejných služeb,

B.  vzhledem k tomu, že širokopásmové připojení umožňuje mnoho platforem (měď, kabel, optické vlákno, pevné a mobilní bezdrátové připojení, družice atd.), přitahuje uživatele všeho druhu (spotřebitele, podniky, vlády, veřejné a neziskové instituce včetně škol, knihoven, nemocnic a agentur působících v oblasti veřejné bezpečnosti), kteří širokopásmové připojení využívají k mnoha službám (elektronický obchod, poskytování zdravotní péče, audio a video komunikace, zábava, řízení loďstva, veřejné služby, vzdělávání, odborná příprava na zaměstnání a mnoho dalších), a umožňuje též využití aplikací pro vzájemnou komunikaci strojů (chytré elektroměry a chytré sítě, bezdrátové srdeční monitory, havarijní služby, zabezpečovací systémy, telemetrie vozů, sledování zboží a další);

C.  vzhledem k tomu, že uživatelé a služby, jež uznávají a využívají různé platformy, pomohou coby součást širokopásmového ekosystému zajistit 100% přístup k širokopásmovému připojení a poskytnou mnoho souvisejících výhod pro společnost, což bude naopak napomáhat 100% přijetí širokopásmové sítě; vzhledem k tomu, že cíle EU by měly zahrnovat to, aby všechny regiony a společenské skupiny mohly využívat přínosy digitálního prostředí,

D.  vzhledem k tomu, že udržitelný přístup k infrastruktuře a konkurence ve službách ve spojení s realistickým a životaschopným stanovováním cílů shora zpřístupní připojení nové generace účelně a v souladu s poptávkou,

E.  vzhledem k tomu, že politika širokopásmového připojení EU musí položit základy rozvoje, který EU umožní získat vedoucí postavení v oblasti širokopásmového připojení a jeho rychlostí, mobility, pokrytí a kapacity; vzhledem k tomu, že celosvětově vedoucí pozice v odvětví IKT má zásadní význam pro prosperitu a konkurenceschopnost EU, vzhledem k tomu, že evropský trh s téměř 500 miliony obyvateli s vysokorychlostním širokopásmovým připojením by byl klíčovým faktorem pro rozvoj vnitřního trhu, vytvořil by celosvětově jedinečnou zásadní skupinu uživatelů, poskytl by všem regionům nové možnosti a každému uživateli vyšší hodnotu a Unii kapacitu stát se znalostní ekonomikou světového významu; vzhledem k tomu, že rychlé šíření širokopásmového připojení má zásadní význam z hlediska podpory inovací a produktivity v EU a pro stimulaci vzniku nových MSP a nových pracovních příležitostí v EU;

F.  vzhledem k tomu, že je v zájmu přidané hodnoty pro Evropu velmi důležité překlenout digitální propast a zajistit širokopásmové připojení pro všechny v celé EU, zejména pokud se jedná o odlehlé a venkovské oblasti, aby se zajistila sociální a územní soudržnost,

G.  vzhledem k tomu, že širokopásmové připojení je důležité pro zavádění nových technologických infrastruktur, jako např. cloud computing, superpočítače, „internet věcí“ a různá prostředí inteligentního zpracování dat, které jsou nezbytné pro to, aby EU zastávala v oblasti vědy, technologií a průmyslu vedoucí pozici; připomíná, že řádný přístup k širokopásmovému připojení a jeho rychlost jsou základním předpokladem rozvoje a účinného využívání těchto inovativních informačních a komunikačních technologií; konstatuje dále, že účelem těchto technologií a jimi poskytovaných služeb je zajistit jejich výhody pro spotřebitele i podniky, zejména malé a střední podniky;

H.  vzhledem k tomu, že k rozvoji širokopásmového připojení pro všechny a tzv. přístupu příští generace (Next Generation Access, NGA) v oblasti bez pokrytí nebo s nízkým pokrytím mohou významně přispět věřejné subjekty; vzhledem k tomu, že veřejné investice by měly fungovat tak, aby doplňovaly soukromé investice a podporovaly hospodářskou soutěž; vzhledem k tomu, že je třeba zachovat pobídky pro investory v přístupových sítích nové generace, aby do širokopásmového přístupu investovali i nadále,

I.  vzhledem k tomu, že soukromý sektor za poslední desetiletí investoval do širokopásmových zařízení, služeb, aplikací a obsahů stovky miliard eur, ovšem ne všichni evropští občané mohou výhod širokopásmového připojení využívat; vzhledem k tomu, že by podpora soukromých i veřejných investic měla být i nadále hlavním motorem růstu širokopásmové infrastruktury v EU,

J.  připomíná rozhodnutí přijaté na ministerské konferenci Unie pro Středomoří dne 4. listopadu 2008 v Marseilles, že je třeba zmírnit digitální propast mezi oběma pobřežími Středozemního moře, přičemž toto rozhodnutí vyústilo v předložení návrhu BB-Med (širokopásmová síť pro Středomoří),

Širokopásmové připojení pro všechny

1.  konstatuje, že sdělení je jen jednou částí širšího balíčku, který zahrnuje i Digitální agendu, Unii inovací, Program politiky rádiového spektra, programy financování na úrovni EU a členských států s ohledem na vytvoření všestranně podpůrného systému pro účinný další rozvoj, přístup k sítím a jejich využití, ať už prostřednictvím pevného pozemního, mobilního nebo družicového připojení;

2.  poznamenává, že se koncepce širokopásmového připojení neustále vyvíjí, protože roste počet platforem a zákaznická základna a řady uživatelů se exponenciálně násobí; širokopásmové připojení se netýká jen přístupu k internetu ani se neomezuje na přímou interakci s člověkem, protože propojení a aplikace pro vzájemnou komunikaci strojů se rychle šíří;

3.  konstatuje, že prudce stoupá objem pevného i mobilního přenosu dat a že pro zvládnutí takového nárůstu bude mít klíčový význam řada opatření, jako například další harmonizace přidělování rádiového spektra pro bezdrátové širokopásmové připojení, zvýšení účinnosti spektra a rychlé zavedení přístupových sítí nové generace;

4.  domnívá se proto, že cílem musí být nastolení celosvětově vedoucí pozice EU v infrastruktuře informačních a komunikačních technologií; v zájmu dosažení tohoto cíle musí být do roku 2013 zajišťuje 100 % základního pokrytí širokopásmovým připojením pro všechny Evropany, přičemž ve venkovských oblastech by měla být všem uživatelům dostupná alespoň služba 2Mbps, v ostatních oblastech pak mnohem vyšší rychlosti; upozorňuje Komisi na to, že v zájmu odstranění digitální propasti bude třeba při zajišťování základního pokrytí ve venkovských oblastech pamatovat na růst požadavků na přenos u inovativních internetových služeb, jako je e-government, e-health nebo e-learning; domnívá se, že při zvažování možností financování těchto cílů je třeba věnovat nejvyšší pozornost otázkám hospodářské soutěže, aby nedošlo k narušení trhu a aby to byly v prvé řadě trhy, komu bylo umožněno nabídnout svá řešení;

5.  poznamenává, že pro dosažení cíle 100 MB/s by mělo v roce 2015 alespoň 15 % domácností v EU odebírat připojení alespoň v této rychlosti;

6.  připomíná význam naplnění cílů Digitální agendy pro zajištění toho, aby všichni evropští občané měli do roku 2020 přístup k širokopásmovému připojení o rychlosti nejméně 30 Mb/s, což umožní, aby Unie měla nejvyšší možnou rychlost a kapacitu širokopásmového připojení; zdůrazňuje, že v zájmu dosažení cílů EU2020 v oblasti širokopásmového připojení musí Digitální agenda stanovit měřítka pro mezidobí, tj. pro roky 2013, 2015 a 2018, a to na úrovni EU i na úrovni vnitrostátní;

7.  zdůrazňuje, že je nutné co nejlépe využít veškerých dostupných technologií, včetně technologií mobilních a satelitních, pro dosažení širokopásmového pokrytí ve venkovských oblastech, horských regionech a na ostrovech, aniž by přitom došlo k nežádoucímu zatížení spotřebitelů nebo průmyslu;

8.  poznamenává, že budoucí politika přidělení radiového spektra musí být cestou k tomu, aby se Evropa dostala do čela v oblasti bezdrátových aplikací a nových služeb; poznamenává, že přístup ke kmitočtovým pásmům dlouhých rádiových vln je – vzhledem k jejich charakteristikám přenosu podporujícím pokrytí širokých oblastí – zásadní pro umožnění bezdrátového pokrytí ve venkovských, horských a ostrovních oblastech, které by umožnilo přístup ke všem internetovým službám, jež lze předjímat; zdůrazňuje, že Evropa si musí udržet své místo v čele vědeckého výzkumu a technologických inovací v oblasti bezdrátových služeb; konstatuje, že je velmi důležité usnadnit přístup k širokopásmové infrastruktuře, včetně uživatelských zařízení v místě, pomoci využívání satelitních služeb širokopásmového internetu ve venkovských oblastech, horských a ostrovních regionech za dostupnou cenu a pomoci uživatelům získat přístup k veškerým internetovým službám, které lze předjímat;

9.  doporučuje usnadnit urychlené využívání „digitální dividendy“ pro nové mobilní širokopásmové služby prostřednictvím harmonizovaného a technologicky neutrálního přístupu v celé EU, který by zajistil úspory z rozsahu a zamezil škodlivým přeshraničním problémům s rušením, a který by zároveň neomezoval stávající TV/HDTV digitální příjem na základě mezinárodních norem; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU podpořila projekty a různé experimenty „bezdrátových měst“;

10.  domnívá se, že je nezbytné, aby vzdělávací a výzkumné instituce měly přístup k širokopásmové infrastruktuře, což zajistí volný pohyb znalostí pro účely přípravy mladších generací a zajištění konkurenceschopnosti EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily evropské a vnitrostátní programy, jež napomohou tomuto cíli a budou poskytovat finanční prostředky, aby se zajistil přístup všem vzdělávacím a výzkumným institucím k širokopásmové infrastruktuře do roku 2015; domnívá se, že do roku 2015 by veškeré evropské výzkumné a akademické instituce měly být připojeny k ultrarychlé Gbps síti, čímž by vznikl intranet pro jednotný evropský výzkumný prostor;

11.  žádá členské státy, aby podporovaly a rozšiřovaly volně přístupné vysokorychlostní připojení k významným veřejným infrastrukturám umístěným v odlehlých oblastech (školy, nemocnice a další veřejné instituce) jako prostředek ke zlepšování veřejných služeb a k zajištění vysokorychlostního připojení v odlehlých oblastech, čímž by snížily investiční náklady na distribuci místních soukromých sítí;

12.  navrhuje, aby byly členské státy vybízeny k uplatňování doprovodných veřejných politik zavádění nových technologií a aby bylo podporováno zavedení metod digitálního vyučování; vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby podporovala výměny osvědčených postupů mezi členskými státy a se zeměmi vně EU;

13.  připomíná, že nové technologie a přístup k vysokorychlostnímu připojení pozitivně ovlivňují vzdělání – a to i tím, že vytvářejí dobré příležitosti pro vzdělávání na dálku, zejména v nejvzdálenějších regionech – informovanost, komunikaci a rekreaci občanů;

14.  zdůrazňuje nutnost udržitelných investic do výzkumu v rámci EU v zájmu budoucích komunikačních technologií, a to jak v oblasti pevných, tak i mobilních sítí; žádá Komisi, aby i nadále rozvíjela společné technické iniciativy v těchto oblastech, do nichž by byly zapojeny univerzity, výzkumné ústavy, výrobci přístrojů, poskytovatelé služeb a obsahu; domnívá se, že tyto platformy představují optimální prostředky pro rozvoj a využívání nových technologií a poskytnou EU významnou konkurenční výhodu;

15.  konstatuje, že provozovatelé vysílání by měli být schopni nabízet pluralitní a kvalitní audiovizuální obsah s využitím stávajících vysílacích platforem, včetně pozemních platforem, a také širokopásmové sítě, zejména pro služby na vyžádání, pod podmínkou, že tyto širokopásmové sítě splňují stejné požadavky na kvalitu služeb a usilují o co největší účinnost spektra a co největší pokrytí;

16.  žádá Komisi, aby v zájmu vytvoření koherentní, soudržné a účinné unijní struktury využívající všech zdrojů co nejdřívě předložila přiměřený návrh strategického plánu, který bude obsahovat jednotný rámec pro všechny aspekty kybernetické bezpečnosti EU a který povede k zajištění plné ochrany a odolností sítí a infrastruktur pro kritické informace, včetně minimálních bezpečnostních norem a certifikací, společné terminologie, řízení kybernetických incidentů a plánu pro kybernetickou bezpečnost; zastává názor, že tento plán by měl definovat příspěvky, které musí poskytnout každý zúčastněný, včetně Komise, členských států, agentury ENISA, Europolu, Eurojustu, EU a národních týmů pro řešení krizových situací v oblasti výpočetní techniky a ostatních orgány a úřady EU a členských států, a rovněž jako soukromý sektor, a měl by se také zabývat mezinárodní úlohou a zastoupením EU;

17.  domnívá se, že další pobídkou rozvoje širokopásmového připojení by se finálně mohly stát závazky univerzální služby, a vyzývá Komisi, aby rychle zhodnotila, jaký rozsah by taková univerzální služba měla;

18.  vyzývá členské státy, aby v úzké spolupráci se všemi partnery předložily vnitrostátní plány pro širokopásmovou infrastrukturu a aby přijaly operační plány obsahující konkrétní opatření pro zavedení cílů pro rok 2013 a 2020 v oblasti širokopásmové infrastruktury stanovených v Digitální agendě; vyzývá Komisi, aby se s těmito plány seznámila, navrhla optimální řešení a koordinovala jejich provádění s členskými státy;

Širokopásmové připojení pro hospodářský růst, inovace a globální konkurenceschopnost

19.  domnívá se, že nové vysokorychlostní sítě a služby jsou nutné pro posílení mezinárodní konkurenceschopnosti EU a vytvoření vysoce kvalitní zaměstnanosti;

20.  má za to, že spojení konkurenčního prostředí a pečlivě zvolených cílů v oblasti infrastruktury i v oblasti služeb poskytovaných prostřednictvím této infrastruktury poskytuje nejlepší základ pro udržitelnou hospodářskou soutěž, investice, inovace a zavádění nových technologií; zdůrazňuje nicméně, že v některých případech by mohla investice podpořit i užší spolupráce mezi zúčastněnými partnery;

21.  domnívá se, že velkokapacitní širokopásmové sítě a optická vlákna v přístupových sítích (FTTH) jsou z hlediska koncových uživatelů a jejich budoucích potřeb i hospodářského rozvoje s ohledem na stále rozšířenější používání širokopásmových aplikací nezbytné;

22.  doporučuje, aby se podporoval konkurenční trh pro investice do pevné i bezdrátové infrastruktury širokopásmového připojení a její využívání; konstatuje, že konkurenční trh je katalyzátorem dalších investic a inovací ze strany poskytovatelů komunikací, aplikací a obsahu a je současně vitální platformou digitální ekonomiky; uvědomuje si, že spolehlivá širokopásmová platforma bude propojovat veřejnou správu, jednotlivce a podniky z obou pobřeží Atlantického oceánu, a proto by zejména EU a Spojené státy měly realizovat intenzivní agendu na podporu širokopásmového připojení;

23.  vybízí Komisi, Úřad evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a poskytovatele služeb, aby usilovali o nalezení společného přístupu do roku 2013 k posílení jednotného trhu pro obchod a komunikace v celé EU;

24.  zdůrazňuje, s ohledem na dosažení konkurenceschopných mobilních trhů, důležitost konkurenčního a včasného přidělení spektra pro bezdrátové širokopásmové připojení prostřednictvím programu politiky rádiového spektra a vyzývá členské státy, aby do roku 2013 zpřístupnily kmitočtové pásmo 800 MHz při zachování stávajících služeb;

25.  připomíná, že digitální svět a informační a komunikační technologie jsou hybnou silou inovací a přístup k vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení je tudíž nezbytným předpokladem všech evropských inovačních partnerství, neboť zvyšuje spolupráci a účast občanů;

26.  zdůrazňuje význam zadávání veřejných zakázek v předkomerční fázi v oblasti hledání řešení založených na výzkumu a vývoji pro tato odvětví jako prostředku pro povzbuzení účinného cyklu technického rozvoje a poptávky po vysokorychlostních širokopásmových službách;

27.  je toho názoru, že veřejné finanční prostředky vyčleněné na širokopásmové služby mohou být účinným nástrojem k posílení konkurenceschopnosti regionů EU, budou-li směřovány do vývoje moderní infrastruktury nové generace s vysokou kapacitou přenosu dat v oblastech, kde širokopásmové připojení výrazně chybí; domnívá se, že takové oblasti, zejména ty, které jsou bohatě industrializovány a mají velkou hustotu zalidnění, by mohly velmi záhy těžit z inovativního a tvůrčího potenciálu nových služeb, které budou jednotlivcům i podnikům k dispozici;

28.  domnívá se, že rozšíření širokopásmového pokrytí, zejména ve venkovských oblastech, usnadní lepší komunikaci, obzvláště pro osoby se sníženou mobilitou nebo žijící v izolaci, a rovněž na venkově zlepší přístup ke službám a podpoří rozvoj malých a středních podniků, čímž napomůže k vytváření nových pracovních míst a rozvoji nových služeb v těchto oblastech;

29.  vyjadřuje politování nad tím, že finanční prostředky v hodnotě 1 miliardy EUR, které byly přislíbeny v roce 2008 v plánu evropské hospodářské obnovy v souvislosti se 100% širokopásmovým pokrytím do roku 2010, nebyly přiděleny, a cíle nebylo dosud dosaženo; vyzývá Komisi a členské státy, aby při revizi stávajícího víceletého finančního rámce přidělily potřebné finanční prostředky za účelem naplnění cíle, jímž je zajištění 100% širokopásmové pokrytí do roku 2013;

30.  zdůrazňuje naléhavou potřebu vytvořit konkurenceschopný jednotný digitální trh, který by otevřel vnitřní trh pro všechny občany EU; požaduje vytvoření jednoho správního místa pro daň z přidané hodnoty v rámci každého členského státu, což by usnadnilo přeshraniční elektronický obchod pro malé a střední podniky a podnikatele;

31.  trvá na tom, že velká poptávka po připojení, která zároveň podporuje zviditelňování hospodářství EU, přispívá k připravenosti sítě EU a reaguje na společenské změny, jež nastaly v rámci jednotného trhu, by měla být zaštítěna přiměřenými finančními prostředky a pevnou infrastrukturou v oblasti hospodářské soutěže potřebnou pro uskutečnění evropského projektu širokopásmového připojení;

32.  zdůrazňuje, že širokopásmové služby jsou klíčem ke konkurenceschopnosti průmyslu EU a velkou měrou přispívají k hospodářskému růstu, sociální soudržnosti a kvalitnímu zaměstnání a účasti všech regionů a sociálních skupin na digitálním životě v EU; domnívá se, že úspěšné provedení balíčku opatření pro širokopásmové sítě má zásadní význam pro řešení nezaměstnanosti zejména mezi mladými lidmi, prostřednictvím zajišťování inteligentního, udržitelného a začleňujícího růstu v Evropě podle strategie Evropa 2020;

33.  vítá iniciativu Komise svolat na červen 2011 digitální shromáždění;

Stimulace investic a hospodářské soutěže pobídkami

34.  zdůrazňuje, že je nezbytné, aby se opatření jednotlivých členských států zaměřená na dosažení širokopásmového připojení pro všechny soustředila na opatření na straně poptávky a zabránila narušování trhu nebo vytváření nepatřičné zátěže na toto odvětví;

35.  poznamenává, že případná rizika spojená s nákladnou širokopásmovou infrastrukturou nové generace jsou vysoká a doba návratnosti je dlouhá; uvádí, že nařízení by nemělo odrazovat od investic do této infrastruktury a mělo by zajistit dostatečné investiční pobídky pro všechny subjekty na trhu;

36.  zdůrazňuje, že náklady na investice do infrastruktury musí být financovány trhem; poznamenává však, že v případech, kdy je nepravděpodobné, že by otevřená infrastruktura byla zavedena prostřednictvím tržních sil v přiměřené lhůtě, rámec státní podpory širokopásmového připojení a zacílené využití finančních prostředků Společenství, včetně EIB, strukturálních fondů a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, může být tím nejprogresivnějším doplňkovým nástrojem pro urychlení zavádění širokopásmového připojení; vyzývá Komisi, aby ve svém přezkumu pokynů pro státní podporu širokopásmových sítí poskytovala pevný a konzistentní rámec, který podporuje hospodářskou soutěž a účinné investice do otevřených sítí a umožní pružné vyčleňování finančních prostředků EU v příslušných programových obdobích;

37.  podporuje veškerá opatření, která pomohou snižovat náklady na stavební inženýrství, a vyzdvihuje potřebu inovativních služeb, aby se podpořilo jejich zavádění; zdůrazňuje nezbytnost podpořit nové dovednosti a schopnosti s cílem poskytnout inovativní služby a přijmout technické změny a domnívá se, že investice do nových, otevřených a konkurenceschopných sítí se musí opírat o opatření, která poskytnou místní, regionální a vnitrostátní orgány, aby tak byly sníženy náklady; požaduje, aby byly vyčleněny prostředky z veřejných fondů (na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU) na rozvoj širokopásmové komunikační infrastruktury v izolovaných, řídce osídlených nebo odlehlých oblastech, které pro poskytovatele nejsou dostatečně lákavé ve smyslu nákladů a přínosů;

38.  zdůrazňuje, že jsou nutné lepší pokyny pro místní a regionální orgány týkající se investic do širokopásmové infrastruktury, jejichž cílem je povzbudit plné čerpání strukturálních fondů EU, neboť údaje o výdajích v rámci strukturálních fondů naznačují, že regiony mají potíže s čerpáním finančních prostředků, které jsou k dispozici, a jejich zaměřením na projekty širokopásmových sítí; domnívá se, že státní podpora pro investice do širokopásmových sítí by měla být použita v součinnosti se strukturálními fondy k podnícení místního podnikání a místní ekonomiky, vytváření místních pracovních míst a na podporu hospodářské soutěže na trhu telekomunikací; domnívá se, že pro maximální využití omezených veřejných finančních prostředků, ať už přímo členskými státy, nebo prostřednictvím EU, je nutné, aby byly tyto finanční prostředky jasně zaměřeny na ty projekty, v souvislosti s nimiž lze očekávat maximální účinek soukromých investic pro další zvýšení pokrytí a kapacity; zdůrazňuje, že v souladu s pokyny Komise pro státní podporu jsou zapotřebí veřejné finanční prostředky nebo zvýhodněné půjčky, jež by měly být zacílené na dlouhodobé a otevřené infrastruktury, které budou schopné reagovat na budoucí vývoj a budou orientované na hospodářskou soutěž a možnost volby pro zákazníka;

39.  zdůrazňuje, že opatření jsou v této oblasti přijímána převážně na místní úrovni, a podporuje snahu Komise vytvořit a zdokonalit mechanismus, který by subjektům na místní úrovni umožnil přístup k relevantním informacím s cílem snížit investiční náklady; je toho názoru, že k tomu, aby plány na širokopásmové připojení mohly být plně funkční, musí jednak Komise spolupracovat s členskými státy a místní a regionální orgány se také musí podílet na jejich vytváření;

40.  uznává, že v zájmu podpory investic a k odstraňování překážek investic do sítí nové generace je třeba regulační jistoty a vybízí vnitrostátní regulatorní orgány, aby prováděly předkonkurenční politiky zajišťující transparentnost a nediskriminaci na celém trhu telekomunikací, což by umožnilo všem účastníkům hospodářské soutěže rovnocenný přístup k infrastruktuře; vyzývá členské státy, aby postupovaly v souladu s pravidly EU pro oblast telekomunikací, a vnitrostátní regulační orgány, aby provedly doporučení o přístupové síti nové generace (NGA); vyzývá Komisi, aby v předpisovém rámci uplatnila více prvků podněcujících investice a povzbuzovala využívání synergií plynoucích z příslušných projektů v oblasti infrastruktury;

41.  zdůrazňuje význam konkurenčních trhů pro dosažení širokopásmového připojení za dostupnou cenu a zdůrazňuje, že je nutné, aby členské státy a vnitrostátní regulační orgány urychleně přijaly revidovaný rámec EU pro oblast telekomunikací a doporučení o přístupových sítích nové generace;

42.  zdůrazňuje, že jsou nutné jasné pokyny pro členské státy, aby se zajistilo, že budou včas vyčleněny finanční prostředky za účelem hlavních cílů v oblasti širokopásmového připojení, které budou respektovat nákladovou efektivnost a uplatňování proporcionality opatření;

43.  vyzývá k vytvoření investičně příznivého rámce pro přístupové sítě nové generace a vysokorychlostní (mobilní a družicový) bezdrátový přístup, který mimo jiné zajistí právní jistotu a bude podporovat investice, hospodářskou soutěž a neutralitu technologií a ponechá trhu možnost volby technologie;

44.  vyzývá členské státy, aby zajistily nediskriminační přístup k stavebním pracím a usnadnily přístup k inženýrským sítím, čímž se podstatně sníží práh investic;

45.  vyzývá Komisi, aby s pomocí členských států zmapovala oblasti s žádnou nebo malou dostupností těchto služeb;

46.  poznamenává, že politika EU musí podporovat zavádění účinných a dostupných sítí, aplikací, přístupu, vybavení služeb a obsahu, aby maximalizovala dostupnost a přijetí širokopásmového připojení; vyzývá členské státy, aby zavedly služby v oblasti elektronické správy (e-government), elektronické demokracie (e-democracy), elektronického vzdělávání (e-learning) a elektronického zdravotnictví (e-health), čímž se zvýší poptávka po širokopásmovém připojení;

47.  zdůrazňuje, že tam, kde jsou tržní síly schopné poskytnout konkurenceschopný širokopásmový přístup, měla by vládní politika podporovat investice a inovace v soukromém sektoru tím, že odstraní překážky v jeho zavádění;

48.  podporuje spolupráci Komise s Evropskou investiční bankou (EIB) na zlepšování financování rychlých a ultrarychlých sítí a zdůrazňuje, že je třeba, aby bylo toto financování orientováno na projekty otevřených infrastruktur, které podporují rozmanitost služeb;

49.  vítá návrh Komise na prozkoumání nových finančních zdrojů a inovačních finančních nástrojů; v tomto směru podporuje vytvoření projektu systému dluhopisů EU, který ve spolupráci s EIB a s garancí danou rozpočtem EU bude reagovat na současný nedostatek financí vycházející ze zdráhání se soukromých investorů investovat a značných překážek na straně vnitrostátních rozpočtů; naléhavě proto Komisi žádá, aby co možná nejdříve předložila konkrétní legislativní návrhy na provedení tohoto alternativního zdroje financování pro velké infrastrukturní projekty, které prokazují evropskou přidanou hodnotu;

50.  nadále podporuje přiměřené investice veřejného sektoru a organizační modely, zejména se zapojením místních orgánů, partnerství veřejného a soukromého sektoru a daňové pobídky pro rozvíjení rychlých a ultrarychlých sítí; zdůrazňuje, že je důležité, aby vládní politiky byly koordinovány na všech úrovních;

51.  vyzývá Komisi a členské státy, aby uzavřely pakt EU o zavádění širokopásmového připojení s cílem účinněji, v souladu s pravidly Komise pro poskytování státní podpory, koordinovat vnitrostátní a evropské programy financování a soukromé investice se zaměřením především na venkovské oblasti a zajištění nezbytné koordinace s odpovídajícími ukazateli výstupů v měřítku celé EU;

52.  vyzývá ke zřízení jediné pracovní skupiny EU na vysoké úrovni, v níž by byli zastoupeni relevantní partneři, včetně uživatelů a poskytovatelů elektronických sítí a služeb, vnitrostátních regulačních orgánů a Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC), aby pomáhala ve vypracování budoucí strategie pro infrastrukturu informačních a komunikačních technologií a zvláštních služeb informační společnosti;

53.  vyzývá Komisi, aby zajistila provádění zásady neutrality a otevřenosti internetu a podpořila možnost přístupu koncových uživatelů k informacím, jejich šíření a používání aplikací a služeb dle svého výběru; vyzývá Komisi, aby posoudila, zda je nutné pro provádění revidovaných pravidel EU v oblasti telekomunikací vydávat zvláštní pokyny;

54.  vyzývá členské státy, aby vymezily, která opatření lze využít k usnadnění přístupu nových provozovatelů na trh s cílem podpořit konkurenční prostředí;

55.  zdůrazňuje, že regulatorní opatření přijatá členskými státy v souvislosti s realizací funkčního oddělení by měla být přijímána pouze výjimečně a na základě analýzy očekávaných dopadů na regulační orgán, podnik, zejména jeho pracovní sílu a pobídky k investicím do této sítě; uvedené posouzení dopadů by mělo být projednáno se všemi zúčastněnými partnery, včetně zástupců pracovníků;

Výhody pro spotřebitele

56.  bere v úvahu záměr Komise vypracovat pokyny pro kalkulaci nákladů a nediskriminaci, což jež jsou klíčovými zásadami v rámci EU, a vybízí Komisi, aby podporovala hospodářskou soutěž v oblasti rychlých a ultrarychlých sítí a umožnila všem operátorům rovnocenný přístup k infrastruktuře s cílem zajistit široký výběr služeb, spravedlivé sazby za přístup k síti a dostupné ceny pro zákazníky a opatření na povzbuzení účelných investic a rychlého přechodu na rychlé a ultrarychlé sítě;

57.  vyzývá Komisi a členské státy, aby se zabývaly digitálním společenským vyloučením a dalšími překážkami, kvůli kterým zůstaly některé skupiny obyvatel bez přístupu k připojení, a to zejména v nízkopříjmových skupinách společnosti a u osob se zdravotním postižením, a aby zapojily všechny zúčastněné partnery do poskytování: školení a veřejného přístupu k širokopásmovým službám, k hospodářské pomoci při nákupu širokopásmových služeb a vybavení a k pobídkám pro technologický rozvoj a k rozvoji obsahu zaměřeného na specifické potřeby uživatelů;

58.  vyzývá Komisi, aby v zájmu dosažení přijatelných interaktivních služeb a umožnění monitoringu cílů v oblasti širokopásmové infrastruktury stanovila více kvalitativních charakteristik širokopásmového přístupu, a to včetně rychlosti stahování a nahrávání, reakčního času a rychlosti pro uživatele a prvků nutných pro účinné provádění takových služeb; vítá práci Komise na vývoji metodiky pro měření relevantních aspektů stávajících uživatelských zkušeností;

59.  zdůrazňuje rozdíl mezi teoretickými rychlostmi sítě a rychlostí, s níž se uživatelé skutečně setkávají, neboť rychlost internetu, jak ji vnímá uživatel, souvisí rovněž s kapacitou webových stránek a přetížením atd.; vyzývá Komisi ve spojení s Úřadem evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC), aby přehodnotila svá opatření týkající se poskytovaných rychlostí širokopásmového připojení a aby v souladu s tím upravila cíle, a vyzývá úřad BEREC, aby vypracoval pokyny EU pro zajištění toho, aby deklarovaná rychlost širokopásmového připojení patřičně odrážela průměrně dosahované rychlosti připojení a stahování, jež uživatelé mohou skutečně očekávat a zajištění komplexní informovanosti zákazníka o nabízených službách za účelem zabezpečení transparentnosti přínosů nových technologií, podpoření porovnatelnosti a posílení hospodářské soutěže; žádá proto úřad BEREC, aby v zájmu transparentnosti týkající se přínosů nové technologie pro vkládání a stahování dat zajistil využívání nezavádějící reklamy o běžné rychlosti širokopásmového připojení, s níž se spotřebitelé setkávají; žádá regulační orgány členských států, aby přijaly opatření proti poskytovatelům, kteří se neřídí doporučeními úřadu BEREC;

60.  opět zdůrazňuje význam, který přikládá budoucím vysokorychlostním službám, jejichž výsledkem bude energetická účinnost EU a plnění bezpečnostních cílů a další využití komunikačních možností (např. účinné a inteligentní dopravní systémy, systémy komunikace mezi lidmi, mezi lidmi a stroji a mezi stroji navzájem);

61.  konstatuje, že nové sítě optických kabelů nabízejí spotřebitelům vysoce kvalitní přístup za rychlosti, která je vždy vyšší, než umožňují stávající technologie; považuje za rozumné upřednostnit rozvíjení širokopásmové infrastruktury založené na optických kabelech v oblastech, kde je to z dlouhodobého hlediska nejhospodárnější a nejudržitelnější řešení;

62.  žádá, aby Komise každoročně předkládala Parlamentu zprávu o nabídkách širokopásmových služeb a možností, které jsou uživatelům v EU reálně dostupné, o pokroku v zavádění rámce pro elektronické komunikace a o doporučeních o NGA;

63.  vyzývá Komisi, aby koordinovala osvědčené postupy mezi členskými státy v oblasti veřejně přístupných bezplatných vysokorychlostních internetových sítí WiFi ve veřejné dopravě;

64.  zdůrazňuje, že vývoj nových informačních a komunikačních technologií spojený s širokopásmovým internetem, představuje velkou příležitost, jak dále zlepšit komunikaci a dialog mezi občany a orgány Evropské unie;

65.  vyzývá Komisi, aby předložila podrobnější posouzení dopadů, které mohou mít některé s širokopásmovými sítěmi spojené technologie, zejména systémy komunikace mezi lidmi, mezi lidmi a stroji a mezi stroji navzájem, na lidské zdraví; zdůrazňuje, že je nutné, aby EU soustavně sledovala a hodnotila zdravotní rizika bezdrátového internetu, aby občané nebyli vystaveni zdraví škodlivé radiaci;

Elektronické iniciativy: podpora poptávky

66.  žádá přijetí konkrétních opatření, která by zabezpečila, aby MSP mohly v plné míře využívat potenciál širokopásmového připojení v oblastech elektronického obchodu a elektronického zadávání zakázek; vyzývá Komisi, aby přistoupila k výměně osvědčených postupů a zvážila začlenění zvláštního programu pro MSP a širokopásmové připojení do své digitální agendy;

67.  zdůrazňuje, že v zájmu co největšího dopadu a společenského přínosu by zavádění širokopásmového připojení mělo být spojeno se zvyšováním povědomí o poptávce a se vzdělávacími programy;

68.  vyzývá členské státy, aby zvýšily úsilí směřující k odstranění nedostatků v oblasti elektronických dovedností na všech úrovních vzdělávání a prostřednictvím celoživotního vzdělávání pro všechny občany, se zvláštním zaměřením na ty, jež vykazují nízkou kvalitu IT dovedností; upozorňuje, že investování do širokopásmových sítí v EU může být úspěšné, pouze pokud investice půjdou ruku v ruce s investicemi do zvyšování IT dovedností občanů; zdůrazňuje úlohu nových technologií pro vzdělávání a konstatuje, že technická gramotnost tedy není jen cílem, ale i nezbytným nástrojem k dosažení celoživotního učení a sociální soudržnosti;

69.  vyzývá členské státy a průmysl, aby umožnily lidem rozvíjet si nové dovednosti prostřednictvím rekvalifikačních a školicích programů a na technické změny navázaly konkrétní opatření aktivní politiky zaměstnanosti;

70.  žádá členské státy, aby věnovaly pozornost doporučení Komise v jejím akčním plánu pro elektronickou správu (e-government) využíváním elektronického zadávání zakázek, přijetím otevřené strategie pro přístup k údajům veřejného sektoru, podporou elektronické totožnosti a zajištěním celoevropské a celosvětové interoperability digitálního podpisu; připomíná, že by veškerá aktivita měla být směřována ke zjednodušování byrokratické komunikace s veřejnou správou;

71.  vyzývá Komisi, aby urychlila postupy při zadávání veřejných zakázek s využitím internetových zdrojů a elektronické fakturace (iniciativa e-invoice);

72.  podporuje iniciativy jako je elektronické zdravotnictví a celoevropská zdravotnická informační infrastruktura, jež posílí autonomii pacientů a zvýší kvalitu jejich života; konstatuje že, s ohledem na stárnutí populace EU, že by tyto služby měly být dostupné kdekoliv a kdykoliv, a to i prostřednictvím mobilních zařízení, a především by měly být finančně dostupné; domnívá se, že s cílem zavést celoevropské zdravotnické informační infrastruktury pro systém zdravotnických služeb zaměřených na pacienta je nutné přijmout následující opatření:

   provedení celoevropských dohod mezi zdravotnickými orgány EU, jimiž se stanoví standardy umožňující jednotný přístup k příslušným informacím v rámci evropské zdravotnické informační infrastruktury; je nutné zapojit orgány na všech úrovních – místní, vnitrostátní i EU;
   realizace celoevropské zdravotnické informační infrastruktury; s tím souvisí výrazné zvýšení úsilí o usnadnění propojení informací uchovávaných na různých místech, a také zavedení základních služeb zaměřených na pacienta na podporu pacientů, poskytujících schválení léčby a plateb bez ohledu na místo a čas;

73.  podporuje inovativní širokopásmové služby směřované do námořního odvětví, a vítá diskusi Komise a členských států o nové iniciativě týkající se elektronických systémů v námořní dopravě na základě projektu SafeSeaNet, která se má rovněž zabývat i informacemi spojenými s logistikou, clem, hraniční kontrolou, životním prostředím, rybolovem, oblastí komunikace a bezpečností;

74.  vyzývá Komisi, aby podpořila použití nejnovější generace družic jakožto inovativní využití širokopásmových komunikací v projektech, kde je přidaná hodnota Evropy, včetně toho, že budou více využívány Globální námořní tísňový a bezpečnostní systém, ale i nová generace celosvětové širokopásmové sítě a širokopásmové služby pro námořní loďstvo FleetBroadband;

75.  připomíná, že je nutné propojit digitální agendu s poskytováním nových služeb přinášejících růst, jako je elektronický obchod, elektronické zdravotnictví (eHealth), elektronické učení (e-learning), a elektronické bankovnictví (e-banking);

76.  vyzdvihuje důležitost silného právního rámce EU v oblasti ochrany osobních údajů a vítá probíhající přezkum směrnice o ochraně údajů;

o
o   o

77.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 251, 25.9.2010, s. 35.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2011)0220.
(3) Úř. věst. C 235, 30.9.2009, s.7.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2010)0207.
(5) Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 45.
(6) Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 206.
(7) Úř. věst. C 8 E, 14.1.2010, s. 60.
(8) Úř. věst. C 146 E, 12.6.2008, s. 87.
(9) Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 364.
(10) Úř. věst. C 291 E, 30.11.2006, s. 133.
(11) Úř. věst. C 133 E, 8.6.2006, s. 140.
(12) Úř. věst. C 104, 14.4.1999, s. 128.

Právní upozornění - Ochrana soukromí