Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2756(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0389/2011

Συζήτηση :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2011 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0333

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 375kWORD 103k
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο
Η κατάσταση στη Συρία, στην Υεμένη και στο Μπαχρέιν με γνώμονα την κατάσταση που επικρατεί στον αραβικό κόσμο και στη Βόρεια Αφρική
P7_TA(2011)0333RC-B7-0389/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν, στο πλαίσιο της σημερινής κατάστασης στον αραβικό κόσμο και τη βόρεια Αφρική

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν, και ιδίως εκείνο της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαρτίου 2011, όσον αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του με τίτλο «Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Νότια Διάσταση», της 7ης Απριλίου 2011(3),

  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ/Αντιπροέδρου της Επιτροπής (ΥΕ/ΑΕ) σχετικά με τη Συρία στις 18, 22, 24 και 26 Απριλίου 2011 και 6 και 11 Ιουνίου 2011, σχετικά με την Υεμένη στις 10, 12 και 18 Μαρτίου 2011, στις 27 Απριλίου 2011, στις 11, 26 και 31 Μαΐου και στις 3 Ιουνίου 2011, και σχετικά με το Μπαχρέιν στις 10, 12 και 18 Μαρτίου, στις 3 Μαΐου και την 1η Ιουλίου 2011,

  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΥΕ/ΑΕ εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με τη Συρία, στις 29 Απριλίου 2011,

  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της ΥΕ/ΑΕ και της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με «Μια νέα απάντηση σε μια μεταβαλλόμενη Γειτνίαση», που συμπληρώνει την κοινή ανακοίνωση της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την «Εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με τη νότια γειτονική περιοχή, που εκδόθηκε κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της 29ης Απριλίου 2011, σχετικά με τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου αριθ. 2011/273/ΚΕΠΠΑ, της 9ης Μαΐου 2011, 2011/302/ΚΕΠΠΑ, της 23ης Μαΐου 2011 και 2011/367/ΚΕΠΠΑ, της 23ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 23ης Μαΐου 2011 και της 20ής Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στις 3 Ιουνίου 2011, σχετικά με τη Συρία,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στις 23 Ιουνίου 2011, σχετικά με τις καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος 21 πολιτικών ακτιβιστών, υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ηγετών της αντιπολίτευσης του Μπαχρέιν,

  έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 14ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του 1990,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του 1966,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, του 1975,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του 2004, όπως επικαιροποιήθηκαν το 2008,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις χώρες της βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, ειρηνικοί διαδηλωτές έχουν εκφράσει θεμιτές δημοκρατικές φιλοδοξίες και εκκλήσεις για πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στην επίτευξη πραγματικής δημοκρατίας, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του νεποτισμού, την εξασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων και τη δημιουργία καλύτερων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή ανακοίνωση με τίτλο «μια νέα απάντηση σε μια γειτονική περιοχή που αλλάζει», της 25ης Μαΐου 2011, ακολουθεί μια νέα προσέγγιση, αφού επανεξετάζει την εφαρμογή των βασικών αρχών της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, δηλαδή των πανανθρώπινων αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, που βρίσκονται στο επίκεντρο της Πολιτικής Γειτονίας, ενώ αντανακλά την ανάγκη να στηρίξει η ΕΕ τις δημοκρατικές αλλαγές στη βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή,

Συρία

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Μάρτιο του 2011 που ξεκίνησε η καταστολή, η χρήση της βίας έχει κλιμακωθεί και οι δυνάμεις ασφαλείας απαντούν στις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες με μαζικές συλλήψεις και με εντεινόμενη ωμότητα, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 400 πολίτες μόνο στην επαρχία της Νταράα και πιθανόν σε πάνω από χίλιους σε ολόκληρη τη Συρία,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα βίντεο, που προβλήθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο, δείχνουν δυσάρεστες σκηνές παιδιών τα οποία συνελήφθησαν αυθαίρετα στη Συρία και έπεσαν θύματα βασανιστηρίων ή κακομεταχείρισης που, σε ορισμένες περιπτώσεις, προκάλεσαν τον θάνατό τους, όπως συνέβη στην τραγική περίπτωση ενός 13χρονου αγοριού, του Χάμζα αλ Κατέμπ, λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, η χρήση αληθινών πυρών κατά διαδηλωτών έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 30 παιδιών, όπως ανέφερε στις 31 Μαΐου 2011 η UNICEF (ο οργανισμός του ΟΗΕ για τα παιδιά),

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Μπασάρ Αλ Ασάντ δήλωσε στο τρίτο του διάγγελμα, της 20ής Ιουνίου 2011, ότι ένας πανεθνικός διάλογος θα διαμορφώσει το μέλλον της Συρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις τους για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στη Συρία, οι αρχές δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια για να τις κάνουν πράξη, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι έχουν καταγραφεί από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήδη πάνω από 800 περιπτώσεις εξαφανίσεων μετά από απαγωγή και 11 000 περιπτώσεις αυθαίρετων συλλήψεων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιουνίου 2011, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης στη Συρία, το Συμβούλιο ενέκρινε μια απόφαση και έναν κανονισμό για την επιβολή περιοριστικών μέτρων σε επτά ακόμη πρόσωπα, που προστέθηκαν στον κατάλογο ο οποίος είχε συνταχθεί στις 9 Μαΐου 2011, καθώς και την εφαρμογή ειδικών μέτρων, όπως η απαγόρευση χορήγησης ταξιδιωτικών θεωρήσεων και το πάγωμα καταθέσεων, ενώ επέβαλε απαγόρευση πώλησης όπλων και εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερικές ενέργειες καταστολής, κατά τεσσάρων οντοτήτων που συνδέονται με το καθεστώς της Συρίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας αφετέρου δεν υπογράφηκε ποτέ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπογραφή της συμφωνίας αυτής καθυστερεί, κατόπιν αιτήματος της συριακής πλευράς, από τον Οκτώβριο του 2009, και ότι το Συμβούλιο αποφάσισε να μην προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της συμφωνίας αυτής,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αυξηθούν οι επιθέσεις εξτρεμιστικών ομάδων, περιλαμβανομένων και ένοπλων ομάδων φανατικών Μουσουλμάνων, εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η προστασία των διάφορων θρησκευτικών μειονοτήτων στη Συρία, περιλαμβανομένου του μεγάλου αριθμού ιρακινών προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν συνεχεία του αποκλεισμού της Νταράα, οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπέλυσαν στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας και εκστρατεία αυθαίρετων συλλήψεων στις γειτονικές πόλεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 12 000 Σύροι από την Τζισαρ αλ Σουγκούρ και τις γύρω περιοχές έχουν διαβεί τα συροτουρκικά σύνορα φοβούμενοι αντίποινα των δυνάμεων ασφαλείας ενώ, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο, άλλοι 17 000 περιμένουν για να πράξουν το ίδιο·

Υεμένη

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Υεμένη παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική, μετά από μήνες βιαιοτήτων και αναταραχών που έχουν στοιχίσει μεγάλες ταλαιπωρίες στο λαό της Υεμένης, καθώς και μεγάλο αριθμό νεκρών και σοβαρά τραυματισμένων, τη φυλάκιση διαδηλωτών και μια ακόμα σοβαρότερη οικονομική και πολιτική κρίση στη χώρα,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου (ΣΣΠΚ) έχει προτείνει σχέδιο για την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας, το οποίο δεν έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Υεμένης, Αλί Αμπντουλάχ Σαλέχ,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη διάρκεια πρόσφατης επίθεσης κτίριό του, στις 3 Ιουνίου 2011, ο Πρόεδρος Σαλέχ τραυματίστηκε σοβαρά και δέχεται ιατρική περίθαλψη στη Σαουδική Αραβία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξουσία έχει προσωρινά μεταβιβαστεί στον Αντιπρόεδρο της χώρας, Αμπντ Ραμπού Μανσούρ Χαντί,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη είναι η φτωχότερη χώρα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με εκτεταμένο υποσιτισμό, συρρικνούμενους πετρελαϊκούς πόρους, αυξανόμενο πληθυσμό, ασθενή κεντρική κυβέρνηση, επιδεινούμενη λειψυδρία και μικρές επενδύσεις στην οικονομία της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για διάλυση του κράτους της Υεμένης, λόγω μιας εύθραυστης εκεχειρίας από το Φεβρουάριο του 2011 με τους Σιίτες αντάρτες του Βορρά, ενός αποσχιστικού κινήματος στον Νότο και πολλών μαχητών της αλ-Κάιντα που φέρονται να χρησιμοποιούν την Υεμένη ως βάση,

Μπαχρέιν

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση ανάγκης στο Μπαχρέιν έχει αρθεί από την 1η Ιουνίου 2011 και ότι ο βασιλιάς Χαμάντ Μπιν Ισά αλ Καλιφά συγκάλεσε εθνικό διάλογο, που θα ξεκινήσει στις 2 Ιουλίου 2011,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Ιουνίου 2011, ο βασιλιάς Χαμάντ δημιουργησε μια ανεξάρτητη επιτροπή με μια διεθνή ανεξάρτητη συνιστώσα, με αντικείμενο τη διερεύνηση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διάρκεια της πρόσφατης καταστολής των διαδηλώσεων υπέρ της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων,

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Ιουνίου 2011 το Δικαστήριο Εθνικής Ασφάλειας του Μπαχρέιν, το οποίο είναι στρατοδικείο, ανακοίνωσε την ετυμηγορία του εναντίον 21 αγωνιστών της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων επτά δικάστηκαν ερήμην· λαμβάνοντας υπόψη ότι οκτώ από αυτούς καταδικάστηκαν σε ισόβια δεσμά και 13 καταδικάστηκαν σε ποινές μέχρι 15 χρόνια στη φυλακή, για «συνωμοσία με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης», λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων υπέρ της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων, συνελήφθησαν πολλοί ακόμη πολιτικοί αγωνιστές, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφοι που, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπέστησαν βασανιστήρια, κακομεταχείριση και καταδιώξεις,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Μαΐου 2011, το Αναθεωρητικό Δικαστήριο Εθνικής Ασφάλειας επικύρωσε την καταδίκη σε θάνατο που είχε επιβληθεί στον Αλί Αμπντουλάχ Χασάν αλ Σανκίς και στον Αμντουλαζίζ Αμπντουλριντά Ιμπραχίμ Χουσαΐν για τον φόνο δύο αστυνομικών στη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Μπαχρέιν, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτέλεση των θανατικών ποινών αναβλήθηκε για τον Σεπτέμβριο,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 47 γιατροί και νοσοκόμες κατηγορούνται για «υποκίνηση ενεργειών με στόχο την βίαια ανατροπή του καθεστώτος» και πρόκειται να δικαστούν από στρατοδικείο του Μπαχρέιν, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι γιατροί και νοσοκόμες περιέθαλπταν όλους τους τραυματίες αδιακρίτως, σεβόμενοι τον ηθικό κώδικα του επαγγέλματός τους,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από αίτημα της κυβέρνησης του Μπαχρέιν, αναπτύχθηκαν στο έδαφος της χώρας ξένες δυνάμεις υπό τη σημαία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου,

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση υπερβολικής βίας από τα τοπικά καθεστώτα κατά ειρηνικών διαδηλωτών και εκφράζει τη δυσφορία του για τον μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τραυματιών· ζητεί να τεθεί αμέσως τέρμα στην αιματοχυσία και να αφεθούν ελεύθεροι όλου οι συλληφθέντες· ζητεί να ερευνηθούν οι ανθρωποκτονίες, οι συλλήψεις και τα βασανιστήρια που λέγεται ότι λαμβάνουν χώρα·

2.  συγχαίρει τους λαούς για το θάρρος που έδειξαν κατά τον ειρηνικό αγώνα τους για δημοκρατικές αλλαγές, και ιδίως τις γυναίκες, οι οποίες υπήρξαν, και συχνά είναι ακόμη, η εμπροσθοφυλακή των διαμαρτυριών·

3.  καλεί τις πολιτικές ηγεσίες των αραβικών χωρών να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους ξεκινώντας χωρίς καθυστέρηση ή προϋποθέσεις έναν ανοικτό και εποικοδομητικό πολιτικό διάλογο που θα περιλαμβάνει όλα τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα και κινήματα, καθώς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος προς μια γνήσια δημοκρατία και την εφαρμογή πραγματικών, φιλόδοξων και σημαντικών θεσμικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ανάπτυξη των χωρών αυτών και της περιοχής συνολικά·

Συρία

4.  καταδικάζει απερίφραστα την κλιμάκωση της βίας στη Συρία και τις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της πολιορκίας μιας σειράς πόλεων, όπως η Νταράα, η Τζισρ αλ Σουγκούρ και η Χάμα, των μαζικών συλλήψεων, των εξωδικαστικών εκτελέσεων, των αυθαίρετων συλλήψεων, των καταγγελλόμενων εξαφανίσεων μετά από απαγωγή και των βασανιστηρίων·

5.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η άρση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης που ανακοινώθηκε στις 21 Απριλίου 2011, καθώς και οι μεταρρυθμίσεις που υποσχέθηκε ο Πρόεδρος Ασάντ δεν πραγματοποιήθηκαν και ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι εξακολουθούν να είναι φυλακισμένοι, παρά την πρόσφατη αμνηστία που ανήγγειλε ο Πρόεδρος· καλεί τις συριακές αρχές να θέσουν χωρίς καθυστέρηση τέλος στην πολιορκία των πόλεων και να επιτρέψουν την άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση ανθρωπιστικών οργανώσεων και μελών τους στις πόλεις αυτές·

6.  καλεί τις συριακές αρχές και τον Πρόεδρο Ασάντ να σταματήσουν τους φόνους άοπλων διαδηλωτών και να προβούν στην άμεση απελευθέρωση όλων των κρατούμενων διαδηλωτών, δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών κρατούμενων· ζητεί από όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις και τους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών να λάβουν μέρος σε μια άμεση και γνήσια πολιτική διαδικασία για να συμβάλουν σε μια δημοκρατική μεταπολίτευση στη Συρία, στη βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις και με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

7.  καλεί τις συριακές αρχές να επιτρέψουν στον ξένο Τύπο να ελέγξουν τις κατηγορίες ότι «ένοπλες συμμορίες εξτρεμιστών» επιτίθενται πρώτες στις δυνάμεις ασφαλείας, που προβάλλει ως δικαιολογία το καθεστώς για το λουτρό αίματος που λαμβάνει χώρα· καλεί τις συριακές αρχές να επιδείξουν πνεύμα πλήρους συνεργασίας και να μην δημιουργήσουν κανένα απολύτως πρόσκομμα στις ενέργειες του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλων φορέων του ΟΗΕ·

8.  καλεί τις συριακές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως όλα τα παιδιά που έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων ή σε σχετικά γεγονότα, να διερευνήσουν διεξοδικά τις περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί για άσκηση βίας σε βάρος παιδιών και να σταματήσουν τις συλλήψεις και την άσκηση βίας σε βάρος παιδιών, ή άλλες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών·

9.  χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να επιβάλει περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την καταστολή σε βάρος του άμαχου πληθυσμού, να αναστείλει όλες τις προετοιμασίες για νέα προγράμματα διμερούς συνεργασίας, να αναστείλει τα εν εξελίξει διμερή προγράμματα με τις συριακές αρχές στα πλαίσια του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης και του μέσου MEDA, να καλέσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μην εγκρίνει νέες χρηματοπιστωτικές ενέργειες της ΕΤΕπ στη Συρία, να εξετάσει την αναστολή περαιτέρω κοινοτικής συνδρομής στη Συρία υπό το πρίσμα των εξελίξεων και να μην προβεί σε περαιτέρω ενέργειες όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης με τη Συρία· τάσσεται υπέρ της δέσμης «ευφυών» κυρώσεων που ενέκρινε το Συμβούλιο και καλεί το Συμβούλιο να αναλάβει σύντονη διπλωματική πρωτοβουλία προκειμένου να πεισθούν και άλλες χώρες να υιοθετήσουν τις ίδιες κυρώσεις· συντάσσεται με την άποψη ότι το Συμβούλιο οφείλει να συνεχίσει να διευρύνει το πεδίο των κυρώσεών του, ώστε να έχουν στόχο όλα τα πρόσωπα και όλες τις οντότητες που συνδέονται με το καθεστώς, με τελική επιδίωξη την εξασθένιση και την απομόνωσή τους ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη μετάβαση στη δημοκρατία·

10.  στηρίζει ανεπιφύλακτα τις διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ με τους εταίρους της στη διεθνή κοινότητα, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα καταδικάσει τις συνεχιζόμενες βιαιότητες στη Συρία, απορρίπτει την ατιμωρησία και παροτρύνει τις συριακές αρχές να ανταποκριθούν στις νόμιμες προσδοκίες του συριακού λαού· λυπάται για το γεγονός ότι οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν στεφθεί έως τώρα με επιτυχία και δεν έγινε δυνατή η κατάθεση ενός σχεδίου απόφασης· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και την ΥΕ/ΑΕ να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τους διεθνείς εταίρους τους, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του ΣΑ του ΟΗΕ στην αντιμετώπιση της κατάστασης στη Συρία και ο σεβασμός από τις αρχές της Συρίας της υποχρέωσής τους να προστατεύουν τον πληθυσμό της χώρας τους·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πολιτική της Τουρκίας να διατηρήσει ανοικτά τα σύνορά της για τους σύρους πρόσφυγες και για την ταχεία κινητοποίηση των πόρων της Ερυθράς Ημισελήνου·

12.  εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕ αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Τουρκίας και άλλων περιφερειακών εταίρων για την αντιμετώπιση των διαφόρων πτυχών της κρίσης, και ιδίως των ανθρωπιστικών, και δηλώνει ότι θα συνεργαστεί μαζί τους για την αντιμετώπιση της κατάστασης στη Συρία· καλεί την Τουρκία και την ΕΕ να συντονίσουν καλύτερα τις εξωτερικές πολιτικές τους και τις ενθαρρύνει να επιδιώξουν με συντονισμένες ενέργειες να υποστηρίξουν τον εκδημοκρατισμό και την ανάπτυξη της Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής·

13.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προσφέρουν αμέσως βοήθεια και υποστήριξη στις τουρκικές και τις λιβανικές αρχές, ως αρωγή στις προσπάθειές τους να διαχειριστούν την ανθρωπιστική κρίση στα σύνορά τους με τη Συρία, περιλαμβανομένης της δημιουργίας ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου σε επίπεδο ΟΗΕ·

14.  καλεί την ΥΕ/ΑΕ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τα εμφανιζόμενα κινήματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης μέσα και έξω από τη χώρα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την επείγουσα έναρξη ενός γνήσιου πολιτικού διαλόγου που θα οδηγεί σε μια βαθιά δημοκρατική μεταπολίτευση στη Συρία·

Υεμένη

15.  καταδικάζει έντονα τις πρόσφατες ένοπλες επιθέσεις στην Υεμένη, περιλαμβανομένης της επίθεσης της 3ης Ιουνίου 2011 στο προεδρικό παλάτι· καλεί όλες τις πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, να δείξουν σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και να δεχθούν μια οριστική κατάπαυση του πυρός·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση του Αντιπροέδρου Αμπντ Ραμπού Μανσούρ Χαντί να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός, να μεριμνήσει για την αποστρατιωτικοποίηση των πόλεων της Υεμένης και να προστατεύει με τον κατάλληλο τρόπο όλες τις μελλοντικές ειρηνικές διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις·

17.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Υεμένης, χαιρετίζει τις φιλοδοξίες τους για μια δημοκρατική αλλαγή στη χώρα και υποστηρίζει τις προσπάθειες του ΣΣΠΚ, στο βαθμό που αυτές εστιάζονται στην αναζήτηση μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων, πράγμα που επιβάλλει την παραίτηση του Προέδρου Σαλέχ και των μελών της οικογενείας του που κατέχουν σημαντικές θέσεις, στο πλαίσιο ενός πιο ανοικτού πολιτικού συστήματος που θα αποσκοπεί στην ανακούφιση της φτώχειας και στη βελτίωση των συνθηκών ζωής τγης πλειοψηφίας του πληθυσμού·

18.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι αρχές της Υεμένης δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση διπλωματών της πρεσβείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη Σανάα στις 22 Μαΐου 2011, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, και πρέσβεων μελών ΣΣΠΚ, της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών· καλεί τις αρχές της Υεμένης να δείξουν πλήρη σεβασμό στη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις·

19.  εκφράζει την ανησυχία του για την πλήρη έλλειψη εκθέσεων προόδου από την επιτροπή υψηλού επιπέδου που συγκρότησε η κυβέρνηση της Υεμένης για να διερευνήσει την επίθεση εναντίο διαδηλωτών στις 18 Μαρτίου 2011 στη Σανάα, κατά την οποία σκοτώθηκαν 54 και τραυματίστηκαν πάνω από 300 άνθρωποι· επαναλαμβάνει την προτροπή του προς την ΥΕ/ΑΕ να υποστηρίξει τα αιτήματα για μια ανεξάρτητη διεθνή έρευνα σχετικά με το γεγονός αυτό·

20.  χαιρετίζει την αποστολή του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Υεμένη, που εξέτασε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή και θα διατυπώσει συστάσεις προς την κυβέρνηση της Υεμένης και τη διεθνή κοινότητα·

Μπαχρέιν

21.  καταδικάζει την καταστολή στο Μπαχρέιν και ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ειρηνικών διαδηλωτών, περιλαμβανομένων των πολιτικών ακτιβιστών, των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των 47 γιατρών και νοσοκόμων ,που ενήργησαν σεβόμενοι το επαγγελματικό τους καθήκον· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις καταδίκες σε ισόβια δεσμά κατά οκτώ μελών της αντιπολίτευσης και τις 15ετείς φυλακίσεις για άλλους δεκατρείς·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την άρση της κατάστασης ανάγκης στο Μπαχρέιν, καθώς και για τη σύγκληση εθνικού διαλόγου από τον Βασιλιά Χαμάντ Μπιν Ισά αλ Καλιφά· πιστεύει ότι αυτός ο εθνικός διάλογος που συγκάλεσε ο Βασιλιάς Χαμάντ είναι δυνατός μόνο αν συμμετάσχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, περιλαμβανομένων της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για μια γνήσια δημοκρατία και για πολιτικές μεταρρυθμίσεις στο Μπαχρέιν·

23.  καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να τροποποιήσουν τις θανατικές καταδίκες για τον Αλί Αμπντουλάχ Χασάν αλ Σανκίς και τον Αμπντουλαζίζ Αμπντουλριντά Ιμπραχίμ Χουσαΐν και να επαναφέρει την ντε φάκτο παύση της επιβολής θανατικών ποινών·

24.  κρίνει θετικά την απόφαση του Βασιλιά Χαμάντ να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη επιτροπή που θα εξατάσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων υπέρ των μεταρρυθμίσεων· ζητεί την πλήρη αμεροληψία και διαφάνεια της επιτροπής αυτής και καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να μην παρέμβει στις εργασίες της·

25.  χαιρετίζει τη δημιουργία ενός Υπουργείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Ανάπτυξης στο Μπαχρέιν και καλεί το υπουργείο αυτό να ενεργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υποχρεώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

26.  εκφράζει την ανησυχία του για την παρουσία ξένων στρατευμάτων υπό τη σημαία του ΣΣΠΚ στο Μπαχρέιν· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το ΣΣΠΚ να προσφέρει πόρους του ως περιφερειακός συλλογικός παράγοντας ώστε να λειτουργεί εποικοδομητικά και να μεσολαβεί προς το συμφέρον ειρηνικών μεταρρυθμίσεων στο Μπαχρέιν·

Αραβικός κόσμος και βόρεια Αφρική

27.  υποστηρίζει τη διαδικασία δημοκρατικής μεταπολίτευσης στην Αίγυπτο και την Τυνησία, ως τα πρώτα παραδείγματα της σημερινής διαδικασίας εκδημοκρατισμού και ενός νέου κύματος συμμετοχής των πολιτών, και ιδίως των νέων, στον αραβικό κόσμο, στηρίζει ανεπιφύλακτα τις προσδοκίες του λαού για ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία· ζητεί διαφανείς, δίκαιες και ελεύθερες εκλογικές διαδικασίες και στις δύο αυτές χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες καθεμιάς· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για την υποστήριξη και την ενθάρρυνση της διαδικασίας πολιτικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής·

28.  επαναλαμβάνει τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας να προστατεύσει τους λίβυους αμάχους, συμπεριλαμβανομένης και της εντατικοποίησης της άσκησης πιέσεων στο καθεστώς της Λιβύης, και να στηρίξει την οικοδόμηση ενός δημοκρατικού λιβυκού κράτους· χαιρετίζει την απόφαση της ΕΕ να κάνει αυστηρότερες τις κυρώσεις της κατά του καθεστώτος, προσθέτοντας έξι λιμενικές αρχές υπό τον έλεγχο του καθεστώτος στον κατάλογο για πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων· επαναλαμβάνει την κλήση του προς τον Συνταγματάρχη Μουαμάρ Καντάφι να εγκαταλείψει αμέσως την εξουσία·

29.  εκφράζει ανησυχία για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο λαός της Λιβύης λόγω της έλλειψης τροφίμων, πρόσβασης σε ιατρική βοήθεια και χρημάτων για την πληρωμή μισθών και την αντιμετώπιση διάφορων διοικητικών αναγκών· καλεί την ΥΕ/ΑΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να δράσουν επειγόντως ώστε μέρος των δεσμευμένων λιβυκών περιουσιακών στοιχείων να διατεθούν στο μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο, με εξουσιοδότηση και υπό την επίβλεψη της επιτροπής κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι επείγουσες ανάγκες·

30.  καλεί το Συμβούλιο και την ΥΕ/ΑΕ να αναλάβουν νέες πρωτοβουλίες για την εξεύρεση μιας λύσης, λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη απόφαση του ΔΠΔ να εκδόσει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Συνταγματάρχη Καντάφι, του γιού του Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι και του Αμπντουλάχ αλ Σανουσί·

31.  χαιρετίζει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία στο Μαρόκο και ιδίως τις προτεινόμενες συνταγματικές αλλαγές που τέθηκαν σε δημοψήφισμα, ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την ελευθέρωση του συστήματος διακυβέρνησης, τον εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό· καλεί τα πολιτικά κόμματα του Μαρόκου να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής· τονίζει ότι οι δημόσιες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα πολιτικά κόμματα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο της συνεχιζόμενης διαδικασίας εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και σημειώνει ότι το Μαρόκο ήταν η πρώτη χώρα της περιοχής στην οποία δόθηκε «προηγμένο καθεστώς» στις σχέσεις της με την ΕΕ·

32.  σημειώνει την ανακοίνωση του Προέδρου της Αλγερίας ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία εκδημοκρατισμού και θα εξασφαλίσει την καλύτερη διακυβέρνηση της χώρας του, μεταξύ άλλων με την άρση της κατάστασης ανάγκης και την σχεδιαζόμενη συνταγματική μεταρρύθμιση· υπογραμμίζει την ανάγκη επιτάχυνσης των πρωτοβουλιών αυτών και ζητεί την ισχυρή δέσμευση εκ μέρους των αρχών της Αλγερίας σε αυτή τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων, που θα πρέπει να είναι ανοικτή και για την κοινωνία των πολιτών·

33.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Ιορδανίας για πολιτικές μεταρρυθμίσεις, και ιδίως για την αναθεώρηση του συντάγματος της χώρας και τις εργασίες της εθνικής επιτροπής διαλόγου· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες των ιορδανικών αρχών και τονίζει την ανάγκη για ουσιαστική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων· επισημαίνει ότι η ΕΕ συμφωνεί να δοθεί στην Ιορδανία εταιρική σχέση «προηγμένου καθεστώτος» το 2010·

34.  τονίζει ότι τα δικαιώματα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας αποτελούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που θα πρέπει να εξασφαλίζονται από τις αρχές· καλεί τις αρχές να προσφέρουν αξιόπιστη και αποτελεσματική προστασία στις θρησκευτικές κοινότητες που είναι παρούσες στις χώρες τους και να εξασφαλίσουν την προσωπική ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των μελών όλων αυτών των θρησκευτικών κοινοτήτων·

35.  υποστηρίζει σθεναρά τη θέση του Συμβουλίου ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για τις γειτονικές περιοχές πρέπει να είναι ανάλογη των νέων προκλήσεων στη νότια γειτονική περιοχή· χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της ότι θα συνοδεύσουν και θα υποστηρίξουν τις συγκεκριμένες προσπάθειες των κυβερνήσεων που θα δεσμευθούν πραγματικά σε πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και στη διαμόρφωση κοινωνιών των πολιτών· χαιρετίζει επίσης τη δημιουργία, εκ μέρους της ΥΕ/ΑΕ, της ομάδας εργασίας για τη νότια Μεσόγειο·

36.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ακολουθήσουν διαφοροποιημένη προσέγγιση, στη βάση της πολιτικής «περισσότερα για περισσότερα», που περιγράφηκε στην κοινή ανακοίνωση της 25ης Μαΐου 2011, όσον αφορά τις χώρες της νότιας Μεσογείου, στο πλαίσιο της οποίας η πραγματική πρόοδος προς τη δημοκρατία, τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και, κυρίως, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να ανταμείβεται·

37.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να προσφέρει την αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια στους εκτοπισμένους της περιοχής, πολλοί από τους οποίους ζουν τώρα ως πρόσφυγες στα σύνορα των χωρών αυτών·

38.  χαιρετίζει την «εταιρική σχέση της Ντωβίλ» με τους λαούς της περιοχής, που ξεκίνησαν τα μέλη του G8· σημειώνει ότι οι πρώτες χώρες της «εταιρικής σχέσης» θα είναι η Αίγυπτος και η Τυνησία· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ να συντονίσουν τις προσπάθειές τους με εκείνες των μελών της G8 που είναι έτοιμα να επεκτείνουν αυτή την εταιρική σχέση σε όλες τις χώρες της περιοχής που θα θα δεσμευθούν σε μια μετάβαση προς ελεύθερες, δημοκρατικές και ανεκτικές κοινωνίες·

o
o   o

39.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις εξωτερικές σχέσεις και την πολιτική ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Υεμένης, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μπαχρέιν, το Μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μαρόκου, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βασιλείου της Ιορδανίας, την κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τυνησίας, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου και τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0148.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0109.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0154.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου