Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2752(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0396/2011

Разисквания :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

Гласувания :

PV 07/07/2011 - 7.4
CRE 07/07/2011 - 7.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0335

Приети текстове
PDF 269kWORD 44k
Четвъртък, 7 юли 2011 г. - Страсбург
Подготовка за изборите за Държавна Дума в Русия през декември 2011 г.
P7_TA(2011)0335RC-B7-0396/2011

Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2011 г. относно подготовката на изборите за Държавна Дума в Русия през декември

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Руската федерация, което влезе в сила през 1997 г. и чийто срок на действие беше удължен до замяната му с ново споразумение,

–  като взе предвид текущите преговори за ново споразумение, което да осигури нова всеобхватна рамка за отношенията между ЕС и Русия, както и преговорите за партньорство за модернизация, започнали през 2010 г.,

–  като взе предвид предишните си доклади и резолюции относно Русия и отношенията между ЕС и Русия, и по-специално резолюциите си от 9 юни 2011 г. относно срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия(1), от 17 февруари 2011 г. относно принципите на правовата държава в Русия(2), от 17 юни 2010 г. относно заключенията от срещата на високо равнище между ЕС и Русия(3), от 12 ноември 2009 г.(4) относно подготовката за срещата на високо равнище между ЕС и Русия в Стокхолм на 18 ноември 2009 г., както и резолюциите си от 17 септември 2009 г. относно убийствата на активисти за правата на човека в Русия(5) и относно външните аспекти на енергийната сигурност(6),

–  като взе предвид консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека, и по-специално последната среща, проведена в този контекст на 4 май 2011 г.,

–   като взе предвид решението на руското Министерство на правосъдието от 22 юни 2011 г. да отхвърли заявлението за официална регистрация на Партията на народната свобода (ПАРНАС), както и подобни предходни случаи, вследствие на което за тези партии ще бъде невъзможно да участват в изборите,

–   като взе предвид изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, Катрин Аштън, от 22 юни 2011 г. относно регистрирането на партии в Русия,

–  като взе предвид задължението за поддържане на демократичните принципи, което възниква от членството на Русия в Съвета на Европа и от подписването на Европейската конвенция за защита на правата на човека,

–  като взе предвид резултатите от срещата на високо равнище между ЕС и Русия, която се проведе в Нижни Новгород на 9-10 юни 2011 г.,

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че политическият плурализъм е в основата на демокрацията и модерното общество и представлява източник на политическа легитимност,

Б.  като има предвид, че на 12 април 2011 г. Европейският съд по правата на човека изрази критично отношение във връзка с тромавите процедури за регистриране на политически партии в Русия, които не са в съответствие с Европейската конвенция за защита на правата на човека,

В.  като има предвид, че наблюдатели на Службата за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) посетиха Русия по време на парламентарните избори през 2003 г. и излязоха с препоръка, съгласно която шест седмици преди изборите трябва да започне да действа стандартна мисия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), състояща се от 60 дългосрочни и 400 краткосрочни наблюдатели,

Г.  като има предвид, че продължава да съществува загриженост за събитията в Руската федерация във връзка със зачитането и защитата на правата на човека и спазването на всеобщо договорените демократични принципи, правила и процедури; като има предвид, че Руската федерация е пълноправен член на Съвета на Европа, на ОССЕ и на ООН и следователно се е ангажирала с принципите на демокрацията и зачитането на правата на човека, които се насърчават от тези организации,

1.  Отново потвърждава убеждението си, че Русия остава един от най-важните партньори на Европейския съюз в изграждането на стратегическо партньорство, с който ЕС споделя не само икономически и търговски интереси, но също така и целта за действия в тясно сътрудничество както в общите съседни региони, така и на глобално равнище;

2.  Отново потвърждава своята резолюция от 9 юни 2011 г. относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия, която се проведе в Нижни Новгород;

3.  Осъжда решението на руските органи да отхвърлят регистрацията на Партията на народната свобода (ПАРНАС) за предстоящите избори за Държавна Дума през декември 2011 г.; призовава руските органи да гарантират свободни и честни избори и да оттеглят всички решения и правила, които противоречат на този принцип;

4.  Отново изразява загриженост относно трудностите, с които се сблъскват политическите партии при регистрацията за участие в избори и които действително ограничават политическата конкуренция в Русия, намаляват възможността за избор на избирателите и показват, че все още са налице реални пречки пред политическия плурализъм в страната;

5.  Подчертава, че изборите за Държавната дума следва да се основават на прилагането на стандартите на Съвета на Европа и ОССЕ за провеждане на избори; настоятелно призовава руските органи да позволят на ОССЕ/Съвета на Европа да проведат мисия за дългосрочно наблюдение на изборите и да си сътрудничат изцяло с тази мисия от възможно най-ранен етап; призовава върховния представител/заместник-председател на Комисията да настоява за създаването на мисия за тази цел; призовава въпросната мисия за наблюдение на изборите да си сътрудничи тясно с гражданското общество и групите за наблюдение;

6.  Осъжда шестмесечната забрана за пътуване, наложена на Борис Немцов на 5 юли 2011 г., и призовава за незабавната й отмяна;

7.  Изразява загрижеността си във връзка със законопроекта, който трябва да бъде обсъден в Думата и който би дал възможност на руските съдилища да игнорират решенията на Европейския съд по правата на човека в някои области, тъй като тази инициатива противоречи на основните принципи на Европейската конвенция за защита на правата на човека; приветства скорошното решение на руската Дума засега да не взема под внимание този законопроект и изразява надежда, че тя в крайна сметка ще се откаже от тази инициатива;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на ОССЕ, на Съвета на Европа и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.

(1) Приети текстове от тази дата, P7_TA(2011)0268.
(2) Приети текстове от тази дата, P7_TA(2011)0066.
(3) Приети текстове от тази дата, P7_TA(2010)0234.
(4) OВ C 271 E, 7.10.2010 г., стр. 2.
(5) OВ C 224 E, 19.8.2010 г., стр. 27.
(6) OВ C 224 E, 19.8.2010 г., стр. 23.

Правна информация - Политика за поверителност