Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2752(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0396/2011

Viták :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

Szavazatok :

PV 07/07/2011 - 7.4
CRE 07/07/2011 - 7.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0335

Elfogadott szövegek
PDF 204kWORD 42k
2011. július 7., Csütörtök - Strasbourg
Felkészülés az orosz állami duma 2011. decemberi megválasztására
P7_TA(2011)0335RC-B7-0396/2011

Az Európai Parlament 2011. július 7-i állásfoglalása az Orosz Állami Duma 2011. decemberi választására való felkészülésről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió és az Orosz Föderáció között megkötött partnerségi és együttműködési megállapodásra, amely 1997-ben lépett életbe, és amelyet az azt felváltó új megállapodás megszületéséig meghosszabbítottak,

–  tekintettel arra, hogy jelenleg tárgyalások folynak az EU–Oroszország kapcsolatoknak új, átfogó keretet biztosító új megállapodásról, valamint tekintettel a 2010-ben kezdeményezett modernizációs partnerségre,

–  tekintettel az Oroszországról és az EU és Oroszország közötti kapcsolatokról szóló, korábbi jelentéseire és állásfoglalásaira, különösen az EU–Oroszország csúcstalálkozóról szóló, 2011. június 9-i állásfoglalására(1), az oroszországi jogállamiságról szóló, 2011. február 17-i állásfoglalására(2), az EU–Oroszország csúcstalálkozó következtetéseiről szóló, 2010. június 17-i állásfoglalására(3), a 2009. november 18-i, stockholmi EU–Oroszország csúcstalálkozót megelőző, 2009. november 12-i állásfoglalására(4), valamint az emberi jogi aktivisták ellen Oroszországban elkövetett gyilkosságokról(5) és az energiabiztonság külső aspektusairól szóló, 2009. szeptember 17-i állásfoglalásaira(6),

–  tekintettel az EU és Oroszország közötti emberi jogi konzultációkra és különösen az e tárgyban tartott legutóbbi, 2011. május 4-i ülésre,

–   tekintettel az orosz Igazságügyi Minisztérium 2011. június 22-i határozatára, amelyben elutasította a Népi Szabadság Pártja (Parnasz) hivatalos bejegyzés iránti kérelmét, illetve korábbi hasonló esetekre, amelyek következtében lehetetlenné válik e pártok választásokon való részvétele,

–   tekintettel Catherine Ashtonnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének az oroszországi pártok bejegyzésével kapcsolatban tett 2011. június 22-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a demokratikus elvek fenntartásának kötelezettségére, amely Oroszország Európa Tanácsban való tagságából és az Európai Emberi Jogi Egyezmény Oroszország általi aláírásából fakad;

–  tekintettel a 2011. június 9–10-én Nyizsnyij Novgorodban tartott EU–Oroszország csúcstalálkozó eredményére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a politikai pluralizmus a demokrácia és a modern társadalom egyik sarokköve és a politikai legitimáció egyik forrása,

B.  mivel 2011. április 12-én az Emberi Jogok Európai Bírósága bírálta a politikai pártok oroszországi bejegyzésének nehézkes eljárásait, amelyek nem felelnek meg az Emberi Jogok Európai Egyezményének,

C.  mivel az ODIHR megfigyelői a 2003-as parlamenti választások során látogatást tettek Oroszországban, és javasolták, hogy hat héttel a választások előtt kezdje meg munkáját egy 60 hosszú távú és 400 rövid távú megfigyelőből álló standard EBESZ-küldöttség,

D.  mivel továbbra is aggasztóak az Orosz Föderációban végbemenő, az emberi jogok tiszteletben tartásával és védelmével, valamint a közmegegyezésen alapuló demokratikus elvek, szabályok és eljárások tiszteletben tartásával kapcsolatos fejlemények; mivel az Orosz Föderáció az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet és az ENSZ teljes jogú tagja, és ezért elkötelezte magát az e szervezetek által támogatott demokratikus alapelvek és emberi jogok tiszteletben tartása mellett,

1.  megerősíti azon meggyőződését, hogy a stratégiai együttműködés kialakítása tekintetében Oroszország továbbra is az Európai Unió egyik legfontosabb partnere, és nemcsak gazdasági és kereskedelmi érdekei esnek egybe az Európai Unióéival, hanem a közös szomszédságban és a globális szinten folytatott szoros együttműködés célkitűzése is;

2.  megerősíti a Nyizsnyij Novgorodban tartott EU–Oroszország csúcstalálkozóról szóló, 2011. június 9-i állásfoglalását;

3.  sajnálja az orosz hatóságok határozatát, amelyben elutasították a Népi Szabadság Pártja (Parnasz) 2011. decemberi soron következő Duma-választásokra történő hivatalos bejegyzését; felszólítja az orosz hatóságokat a szabad és tisztességes választások biztosítására és az ezzel ellentétes határozatok és szabályok visszavonására;

4.   ismételten hangsúlyozza aggályait azon nehézségekkel kapcsolatban, amelyekkel a politikai pártok a választásokon való részvételhez szükséges bejegyzés során szembesülnek, és amelyek ténylegesen akadályozzák a politikai versenyt Oroszországban, korlátozzák a választópolgárok választási lehetőségeit, és azt mutatják, hogy a politikai pluralizmusnak még valós akadályai vannak az országban;

5.  hangsúlyozza, hogy az Állami Duma választásának az Európa Tanács és az EBESZ által meghatározott választási előírások végrehajtásán kell alapulnia; sürgeti az orosz hatóságokat, hogy engedélyezzék az EBESZ/Európa Tanács részére, hogy hosszú távú választási megfigyelő küldöttséget indítsanak, és hogy már a legkorábbi szakasztól fogva maradéktalanul működjenek ezzel együtt, továbbá felszólítja az alelnököt/főképviselőt, hogy ragaszkodjon egy választási megfigyelő küldöttség létrehozásához e célból; kéri, hogy az említett választási megfigyelő küldöttség szorosan működjön együtt a civil társadalommal és a megfigyelő csoportokkal;

6.  elítéli a Boris Nemtsovval szemben 2011. július 5-én kiszabott hat hónapos utazási tilalmat, és annak azonnali megszüntetésére szólít fel;

7.  e tekintetben aggodalmának ad hangot a Dumában megvitatandó törvénytervezet kapcsán, amely lehetővé tenné az orosz bíróságok számára, hogy bizonyos területeken – például az Emberi Jogok Európai Egyezményének alapelveit sértő kezdeményezések esetében – figyelmen kívül hagyják az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteit; üdvözli az Orosz Duma közelmúltban meghozott döntését, miszerint ezt a jogszabálytervezetet egyelőre nem veszik napirendre, és reméli, hogy végül vissza fogják vonni ezt a kezdeményezést;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az EBESZ-nek, az Európa Tanácsnak, valamint az Orosz Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0268.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0066.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0234.
(4) HL C 271 E, 2010.10.7., 2. o.
(5) HL C 224 E, 2010.8.19., 27. o.
(6) HL C 224 E, 2010.8.19., 23. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat