Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2752(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0396/2011

Debates :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

Balsojumi :

PV 07/07/2011 - 7.4
CRE 07/07/2011 - 7.4
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0335

Pieņemtie teksti
PDF 199kWORD 41k
Ceturtdiena, 2011. gada 7. jūlijs - Strasbūra
Gatavošanās decembrī gaidāmajām Krievijas Valsts Domes vēlēšanām
P7_TA(2011)0335RC-B7-0396/2011

Eiropas Parlamenta 2011. gada 7. jūlija rezolūcija par gatavošanos 2011. gada decembrī gaidāmajām Krievijas Valsts domes vēlēšanām

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas Partnerības un sadarbības nolīgumu, kas stājās spēkā 1997. gadā un tika pagarināts līdz brīdim, kad to aizstās jauns nolīgums,

–  ņemot vērā notiekošās sarunas par jaunu nolīgumu, kurš paredzētu jaunu visaptverošu satvaru ES un Krievijas attiecībām, kā arī 2010. gadā sākto Partnerību modernizācijai,

–  ņemot vērā iepriekšējos ziņojumus un rezolūcijas par Krieviju un par ES un Krievijas attiecībām, it īpaši 2011. gada 9. jūnija rezolūciju par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi(1), 2011. gada 17. februāra rezolūciju par tiesiskumu Krievijā(2), 2010. gada 17. jūnija rezolūciju par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes secinājumiem(3), 2009. gada 12. novembra rezolūciju par gatavošanos ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmei Stokholmā 2009. gada 18. novembrī(4) un 2009. gada 17. septembra rezolūcijas par cilvēktiesību aktīvistu slepkavībām Krievijā(5) un par energoapgādes drošības ārējiem aspektiem(6),

–  ņemot vērā ES un Krievijas apspriedes par cilvēktiesībām, it īpaši pēdējo šajā sakarībā rīkoto sanāksmi, kas notika 2011. gada 4. maijā,

–   ņemot vērā Krievijas Tieslietu ministrijas 2011. gada 22. jūnija lēmumu noraidīt Tautas brīvības partijas (PARNAS) oficiālas reģistrācijas pieteikumu un iepriekšējos līdzīgos gadījumus, kas šīm partijām liedz iespēju piedalīties vēlēšanās,

–   ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Katrīnas Eštones 2011. gada 22. jūnija paziņojumu par partiju reģistrāciju Krievijā,

–  ņemot vērā pienākumu ievērot demokrātijas principus, ko paredz Krievijas dalība Eiropas Padomē un tās kā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas parakstītājas statuss,

–  ņemot vērā Ņižņijnovgorodā 2011. gada 9. un 10. jūnijā notikušās ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes iznākumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 4. punktu,

A.  tā kā politiskais plurālisms ir viens no demokrātijas un modernas sabiedrības stūrakmeņiem un politiskās leģitimitātes avots;

B.  tā kā 2011. gada 12. aprīlī Eiropas Cilvēktiesību tiesa pauda kritiku par politisko partiju apgrūtinošo reģistrācijas procedūru Krievijā, kura neatbilst Eiropas Cilvēktiesību konvencijai;

C.  tā kā 2003. gada parlamenta vēlēšanu laikā Krieviju apmeklēja Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja (ODIHR) novērotāji un ieteica, lai sešus mēnešus pirms vēlēšanām darbu sāk EDSO standartmisija, ko veidotu 60 ilgtermiņa un 400 īstermiņa novērotāji;

D.  tā kā joprojām bažas rada notikumu attīstība Krievijas Federācijā cilvēktiesību ievērošanas un aizsardzības, kā arī vispārpieņemtu demokrātisku principu, noteikumu un procedūru ievērošanas jomā; tā kā Krievijas Federācija ir Eiropas Padomes, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas un ANO locekle un kā tāda ir apņēmusies ievērot šo organizāciju atbalstītos demokrātijas principus un cilvēktiesības,

1.  atkārtoti pauž pārliecību, ka Krievija vēl aizvien ir viens no svarīgākajiem Eiropas Savienības partneriem stratēģiskās sadarbības veidošanā, ar kuru to vieno ne tikai ekonomiskās un tirdzniecības intereses, bet arī mērķis cieši sadarboties kopīgajās kaimiņvalstīs, kā arī starptautiskā līmenī;

2.  atkārtoti uzsver 2011. gada 9. jūnija rezolūciju par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi Ņižņijnovgorodā;

3.  pauž nožēlu par Krievijas varas iestāžu lēmumu atteikt Tautas brīvības partijas (PARNAS) reģistrāciju 2011. gada decembrī gaidāmajām Valsts domes vēlēšanām; aicina Krievijas varas iestādes nodrošināt brīvas un godīgas vēlēšanas un atsaukt visus lēmumus un noteikumus, kas ir pretrunā šim principam;

4.   atkārtoti pauž bažas par politisko partiju grūtībām reģistrēties vēlēšanām, līdz ar to faktiski ierobežojot politisko konkurenci Krievijā, samazinot vēlētājiem izvēles iespējas un parādot, ka valstī joprojām pastāv reāli šķēršļi politiskajam plurālismam;

5.  uzsver, ka Valsts domes vēlēšanām būtu jābalstās uz Eiropas Padomes un EDSO noteikto vēlēšanu standartu ievērošanu; mudina Krievijas varas iestādes ļaut EDSO un Eiropas Padomei nosūtīt vēlēšanu ilgtermiņa novērošanas misiju un pilnībā sadarboties ar to, sākot no vēlēšanu visagrīnākā posma, un aicina Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietnieci uzstāt uz misijas izveidi šādā nolūkā; prasa, lai šāda novērošanas misija cieši sadarbotos ar pilsonisko sabiedrību un uzraudzības grupām;

6.  nosoda sešus mēnešus ilgo izbraukšanas aizliegumu, kas 2011. gada 5. jūlijā noteikts Borisam Ņemcovam, un aicina nekavējoties to atcelt;

7.  pauž bažas par Valsts domē apspriežamo likumprojektu, kas ļautu Krievijas tiesām dažās jomās ignorēt Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus, jo šāda iniciatīva ir pretrunā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas pamatprincipiem; atzinīgi vērtē Krievijas Valsts domes nesen pieņemto lēmumu pagaidām neizskatīt šo likumprojektu un cer, ka tā galu galā atteiksies no šīs iniciatīvas;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietniecei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, EDSO, Eiropas Padomei un Krievijas Federācijas prezidentam, valdībai un parlamentam.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0268.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0066.
(3) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0234.
(4) OV C 271 E, 7.10.2010., 2. lpp.
(5) OV C 224 E, 19.8.2010., 27. lpp.
(6) OV C 224 E, 19.8.2010., 23. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika