Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2752(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0396/2011

Rozpravy :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 07/07/2011 - 7.4
CRE 07/07/2011 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0335

Prijaté texty
PDF 208kWORD 43k
Štvrtok, 7. júla 2011 - Štrasburg
Príprava na decembrové voľby do Štátnej dumy Ruska
P7_TA(2011)0335RC-B7-0396/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júla 2011 o prípravách na decembrové voľby 2011 do ruskej Štátnej dumy

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou, ktorá nadobudla platnosť v roku 1997 a ktorej platnosť sa predlžuje dovtedy, kým ju nenahradí nová dohoda,

–  so zreteľom na prebiehajúce rokovania o novej dohode, ktorou sa stanoví nový komplexný rámec pre vzťahy medzi EÚ a Ruskom, a na partnerstvo pre modernizáciu, ktoré sa začalo v roku 2010,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia o Rusku a vzťahoch medzi EÚ a Ruskom, najmä na uznesenie z 9. júna 2011 o samite EÚ – Rusko(1), zo 17. februára 2011 o právnom štáte v Rusku(2), zo 17. júna 2010 o záveroch zo samitu EÚ – Rusko(3), uznesenie z 12. novembra 2009(4) prijaté pred samitom EÚ – Rusko, ktorý sa uskutočnil 18. novembra 2009 v Štokholme, uznesenie zo 17. septembra 2009 o vraždách aktivistov za dodržiavanie ľudských práv v Rusku(5) a uznesenie zo 17. septembra 2009 o vonkajších aspektoch energetickej bezpečnosti(6),

–  so zreteľom na konzultácie medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach, najmä na posledné stretnutie, ktoré sa v tejto súvislosti uskutočnilo 4. mája 2011,

–  so zreteľom na rozhodnutie ruského ministra spravodlivosti z 22. júna 2011 zamietnuť žiadosť Ľudovej strany slobody (PARNAS) o oficiálnu registráciu a na predchádzajúce podobné prípady, v dôsledku čoho sa tieto strany nebudú môcť zúčastniť volieb,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčku Komisie Catherine Ashtonovej z 22. júna 2011 o registrácii strán v Rusku,

–  so zreteľom na záväzok dodržiavať demokratické zásady, ktorý Rusku vyplýva z jeho členstva v Rade Európy a zo skutočnosti, že Rusko je signatárom Európskeho dohovoru o ľudských právach,

–  so zreteľom na výsledok samitu EÚ – Rusko, ktorý sa uskutočnil 9. a 10. júna 2011 v Nižnom Novgorode,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže politický pluralizmus je základom demokracie a modernej spoločnosti a zdrojom politickej legitimity,

B.  keďže 12. apríla 2011 sa Európsky súd pre ľudské práva kriticky vyjadril k ťažkopádnym postupom registrácie politických strán v Rusku, ktoré nie sú v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach,

C.  keďže pozorovatelia úradu ODIHR, ktorí navštívili Rusko počas parlamentných volieb v roku 2003, odporučili, aby štandardná misia OBSE začala vykonávať svoju činnosť šesť týždňov pred voľbami a aby pozostávala z 60 dlhodobých a 400 krátkodobých pozorovateľov,

D.  keďže pretrvávajú obavy v súvislosti s vývojom v Ruskej federácii, pokiaľ ide o dodržiavanie a ochranu ľudských práv a rešpektovanie spoločne dohodnutých demokratických zásad, pravidiel a postupov; keďže Ruská federácia je plnoprávnym členom Rady Európy, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a OSN, a zaviazala sa preto dodržiavať zásady demokracie a ľudské práva, ktoré presadzujú tieto organizácie,

1.  opätovne potvrdzuje svoje presvedčenie, že Rusko zostáva jedným z najdôležitejších partnerov Európskej únie pri budovaní strategickej spolupráce, s ktorým má spoločné nielen hospodárske a obchodné záujmy, ale aj cieľ úzkej spolupráce v rámci spoločného susedstva i na celosvetovej úrovni;

2.  opätovne potvrdzuje svoje uznesenie z 9. júna 2011 o samite EÚ – Rusko v Nižnom Novgorode;

3.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím ruských orgánov zamietnuť registráciu Ľudovej strany slobody (PARNAS) pre nadchádzajúce voľby do Štátnej dumy v decembri 2011; vyzýva ruské orgány, aby zaručili slobodný a spravodlivý priebeh volieb a zrušili akékoľvek rozhodnutia a pravidlá, ktoré tejto zásade odporujú;

4.  opätovne potvrdzuje svoje znepokojenie nad ťažkosťami, ktorým čelia politické strany pri registrácii do volieb a ktoré skutočne narúšajú politickú súťaž v Rusku, obmedzujú výber, ktorý majú voliči k dispozícii, a preukazujú, že v krajine ešte stále existujú skutočné prekážky pre politický pluralizmus;

5.  zdôrazňuje, že voľby do Štátnej dumy by sa mali zakladať na uplatňovaní volebných pravidiel stanovených Radou Európy a OBSE; naliehavo žiada ruské orgány, aby umožnili OBSE/Rade Európy zriadiť dlhodobú volebnú pozorovateľskú misiu a aby s ňou od jej úplného počiatku úzko spolupracovali, a vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby trvala na zriadení takejto misie; vyzýva na úzku spoluprácu uvedenej pozorovateľskej misie s občianskou spoločnosťou a monitorovacími skupinami;

6.  vyjadruje poľutovanie nad šesťmesačným zákazom vycestovania, ktorý bol uložený 5. júla 2011 Borisovi Nemcovi a vyzýva na jeho okamžité zrušenie;

7.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s návrhom zákona, o ktorom sa má rokovať v Štátnej dume a ktorý by ruským súdom umožňoval ignorovať rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v niektorých oblastiach, pričom táto iniciatíva je v rozpore so základnými zásadami Európskeho dohovoru o ľudských právach; víta nedávne rozhodnutie ruskej dumy nezaoberať sa momentálne týmto návrhom zákona a dúfa, že sa s konečnou platnosťou vzdá tejto iniciatívy;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Komisie, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, OBSE, Rade Európy a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2011)0268.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0066.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2010)0234.
(4) Ú. v. EÚ C 271 E, 7.10.2010, s. 2.
(5) Ú. v. EÚ C 224 E, 19.8.2010, s. 27.
(6) Ú. v. EÚ C 224 E, 19.8.2010, s. 23.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia