Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2741(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0388/2011

Predložena besedila :

B7-0388/2011

Razprave :

PV 06/07/2011 - 18
CRE 06/07/2011 - 18

Glasovanja :

PV 07/07/2011 - 7.6

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0337

Sprejeta besedila
PDF 197kWORD 39k
Četrtek, 7. julij 2011 - Strasbourg
Pristop Evropskega parlamenta k izvajanju členov 9 in 10 Protokola št. 1 k Lizbonski pogodbi o parlamentarnem sodelovanju na področju na področju skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) in skupne varnostne in obrambne politike (SVOP)
P7_TA(2011)0337B7-0388/2011

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. julija 2011 o pristopu Evropskega parlamenta k izvrševanju členov 9 in 10 protokola 1 k Lizbonski pogodbi v zvezi s parlamentarnim sodelovanjem na področju SZVP/SVOP

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 9 in 10 protokola 1 k tem pogodbam o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji,

–  ob upoštevanju svojega stališča z dne 8. julija 2010 o predlogu sklepa Sveta o o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje(1) in priložene izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o politični odgovornosti(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. maja 2011 o letnem poročilu Sveta Evropskemu parlamentu o glavnih vidikih in osnovnih odločitvah skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) v letu 2009, predloženem Evropskemu parlamentu v skladu z delom II, točko G, odstavkom 43 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006(3), zlasti odstavka 18 te resolucije,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. maja 2011 o razvoju skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) po uveljavitvi Lizbonske pogodbe(4), zlasti odstavkov 12, 13 in 14 te resolucije,

–  ob upoštevanju konference predsednikov parlamentov EU v Bruslju 4. in 5. aprila 2011,

–  ob upoštevanju prispevkov in sklepov XLV. srečanja konference odborov za evropske zadeve (COSAC) v Budimpešti med 29. in 31. majem 2011,

–  ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.  ker člen 9 protokola 1 določa, da morajo organizacijo in spodbujanje učinkovitega in rednega medparlamentarnega sodelovanja v skupaj opredeliti Evropski parlament in nacionalni parlamenti,

B.  ker mora podpredsednik/visoki predstavnik kot član kolegija komisarjev pridobiti odobritev Evropskega parlamenta,

C.  ker Evropski parlament skupaj s Svetom soodloča o proračunu EU za zunanje delovanje, vključno s proračunom za civilne misije SZVP in SVOP ter upravne stroške za vojaško koordiniranje EU,

D.  ker se v skladu s pogodbo Evropski parlament redno vpraša za mnenje o glavnih vidikih in temeljnih odločitvah SZVP in ker se zahteva njegova odobritev za preobrazbo strategij EU v zakone ter za sklenitev mednarodnih sporazumov, vključno s sporazumi, ki večinoma zadevajo SZVP; edina izjema so sporazumi, ki obravnavajo izključno SZVP;

1.  ponovno poudarja, da je Evropski parlament vir demokratične legitimnosti SZVP in SVOP, nad katerima izvaja politični nadzor;

2.  je istočasno prepričan, da bi okrepljeno medparlamentarno sodelovanje na področju SZVP in SVOP povečalo vpliv parlamentov na politične odločitve EU in njenih držav članic, in sicer zaradi odgovornosti Evropskega parlamenta za skupne politike Unije, vključno s SZVP/SVOP, ter zaradi pravic, ki jih ima vsak nacionalni parlament v zvezi z odločitvami na področju nacionalne varnosti in obrambne politike;

3.  obžaluje, da na konferenci predsednikov parlamentov EU 4. in 5. aprila 2011 ni prišlo do dogovora in pričakuje, da bo podprl prizadevanja poljskega predsedstva, da bi se dosegel dogovor med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti o novih oblikah medparlamentarnega sodelovanja na tem področju;

4.  potrjuje svoja stališča iz ustreznih poročil, zlasti pa:

   da naj v skladu s členom 9 protokola 1 k Lizbonski pogodbi Evropski parlament skupaj z nacionalnimi parlamenti določa organizacijo in spodbujanje učinkovitega in rednega medparlamentarnega sodelovanja, da bi se spodbudila delitev odgovornosti pri organizaciji in da bi prišlo do učinkovitega in rednega medparlamentarnega sodelovanja;
   da bi predstavništvo EP v kakršni koli novi obliki medparlamentarnega sodelovanja moralo biti sorazmerno z dometom in pomenom njegove vloge pri nadzoru SZVP/SVOP ter tako, ki bi priznavalo skupno evropsko naravo teh politik in ki bi odražalo politični in geografski pluralizem Parlamenta;
   da so, za doseganje dodane vrednosti in da bi se omejili stroški, sekretariat in prostori Evropskega parlamenta načeloma na voljo za organizacijo medparlamentarnih srečanj;
   da zaključki medparlamentarnih srečanj niso zavezujoči za sodelujoče;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje poljskemu predsedstvu konference predsednikov parlamentov EU, predsednikom parlamentov EU in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0280.
(2) Prav tam, Priloga II.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0227.
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0228.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov