Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2747(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0442/2011

Συζήτηση :

PV 07/07/2011 - 11.1
CRE 07/07/2011 - 11.1

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2011 - 12.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0340

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 288kWORD 53k
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μαζικοί βιασμοί στην επαρχία του Νοτίου Kivu
P7_TA(2011)0340RC-B7-0442/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τους μαζικούς βιασμούς στην επαρχία του νότιου Κίβου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού που υπεγράφη τον Ιούνιο του 2000,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέμηση των κάθε είδους διακρίσεων σε βάρος τους,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που εγκρίθηκε το 1998, και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8, στα οποία ο βιασμός, η σεξουαλική δουλεία, η καταναγκαστική πορνεία, η καταναγκαστική εγκυμοσύνη και η καταναγκαστική στείρωση ή κάθε άλλη μορφή σεξουαλικής βίας ορίζονται ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου και εξισώνονται με μορφή βασανιστηρίου και σοβαρό έγκλημα πολέμου, ανεξαρτήτως του κατά πόσον οι πράξεις αυτές αποτελούν συστηματική πρακτική ή τελέστηκαν κατά τη διάρκεια διεθνών ή εσωτερικών συγκρούσεων,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1325 (2000) και 1820 (2008) σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και 1888 (2009) σχετικά με τη σεξουαλική βία κατά γυναικών και παιδιών σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1925 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που προσδιορίζει την εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη ΛΔΚ (MONUSCΟ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1991 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 28ης Ιουνίου 2011, που παρατείνει την εντολή της MONUSCΟ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Ειδική Εντεταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, Margot Wallström, στις 23 Ιουνίου 2011, σχετικά με τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο ένοπλων συρράξεων,

–  έχοντας υπόψη το τελικό ανακοινωθέν της 6ης περιφερειακής συνεδρίασης της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, στο Γιαουντέ του Καμερούν, στις 28 και 29 Απριλίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το νόμο για τη σεξουαλική βία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο της ΛΔΚ το 2006, ο οποίος αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διώξεων σε υποθέσεις βιασμού και στην επιβολή αυστηρότερων ποινών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 170 άτομα έπεσαν θύματα βιασμού ή βιαιοπραγιών μεταξύ της 10ης και 12ης Ιουνίου 2011 στα χωριά Nakiele και Abala, στην επαρχία του νότιου Κίβου· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη της ίδιας ένοπλης ομάδας που είναι υπαίτια για τις βιαιοπραγίες αυτές ήταν ήδη αναμεμειγμένα σε μαζικούς βιασμούς, συλλήψεις και λεηλασίες στην ίδια περιοχή, τον Ιανουάριο του 2011,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια στο νότιο Κίβου παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη και ότι οι ταραχές που πλήττουν το ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ οδήγησαν σε αύξηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εγκλημάτων πολέμου, στις οποίες περιλαμβάνονται πράξεις σεξουαλικής βίας σε βάρος γυναικών, μαζικοί βιασμοί και άλλες μορφές βασανισμού, η σφαγή αμάχων και η μαζική στράτευση παιδιών, που διαπράττονται τόσο από ένοπλες ομάδες ανταρτών όσο και από τις κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις της αστυνομίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φρικαλεότητα του βιασμού, πραγματικού πολεμικού όπλου που χρησιμοποιούν οι μαχητές για να εκφοβίσουν, να τιμωρήσουν και να θέσουν υπό έλεγχο τα θύματά τους, έχει γενικευθεί στο ανατολικό Κονγκό μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιαιοπραγίες κατά των γυναικών έχουν να κάνουν με το βιασμό, τον ομαδικό βιασμό, τη σεξουαλική δουλεία ή το φόνο, πράξεις που έχουν τεράστιες συνέπειες, όπως η σωματική και ψυχική κατάρρευση των γυναικών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Ιουνίου 2011, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (MONUSCO) και υπενθυμίζοντας ότι η εντολή που διαθέτει η αποστολή την εξουσιοδοτεί να κάνει χρήση κάθε αναγκαίου μέσου για να προστατεύσει τους αμάχους από τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα βιασμού βρίσκονται αντιμέτωπα με την εκτεταμένη ανεπάρκεια υποδομών και αδυνατούν να βρουν την κατάλληλη βοήθεια ή ιατρική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υφίστανται σκόπιμα επιθέσεις σε δημόσιους χώρους, ότι οι επιθέσεις αυτές συχνά υπονομεύουν τη θέση τους στην κοινωνία, την ικανότητά τους να φροντίζουν τα παιδιά τους, καθώς και ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι μόλυνσης από τον ιό του AIDS· λαμβάνοντας υπόψη ότι ταχεία ιατρική επέμβαση εξασφαλίζεται αποκλειστικά και μόνο από τις πολυάριθμές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται επί τόπου, οι οποίες πλέον αδυνατούν να εξασφαλίσουν το συντονισμό και την πρόσβαση στα θύματα,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία της ΛΔΚ να προσαγάγει στη δικαιοσύνη μέλη του δικού της στρατού και των ένοπλων ομάδων για εγκλήματα τα οποία καταδικάζει το διεθνές δίκαιο έχει εκθρέψει μια κουλτούρα ατιμωρησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός του Κονγκό δεν διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους, τεχνικούς και χρηματοδοτικούς πόρους για να φέρει εις πέρας τις αποστολές του στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔΚ και να κατοχυρώσει την ασφάλεια του πληθυσμού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος για τη σεξουαλική βία που ενέκρινε το κοινοβούλιο της ΛΔΚ το 2006 έχει πολύ περιορισμένη εμβέλεια,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ενημέρωσης καλούνται να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο προκειμένου να διατηρηθεί η μεγάλη κινητοποίηση και να προειδοποιήσουν την κοινή γνώμη,

1.  καταδικάζει έντονα τους μαζικούς βιασμούς, τις πράξεις σεξουαλικής βίας και τις άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έλαβαν χώρα μεταξύ 10ης και 12ης Ιουνίου 2011 στην περιφέρεια του νότιου Κίβου· συμμερίζεται τη θλίψη και τον πόνο όλων των θυμάτων πράξεων σεξουαλικής βίας, ειδικά δε μαζικών βιασμών, που διαπράχθηκαν κατ' επανάληψη στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ τα τελευταία τέσσερα χρόνια·

2.  καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να αναγάγει την καταπολέμηση των μαζικών βιασμών και της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών σε εθνική προτεραιότητα·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του ΟΗΕ να διερευνήσει τα γεγονότα αυτά· ζητεί την άμεση, ανεξάρτητη και αμερόληπτη διερεύνηση των εγκλημάτων αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· καταδικάζει το γεγονός ότι εγκληματίες πολέμου εξακολουθούν να κατέχουν υψηλές στην ιεραρχία· ζητεί να ληφθούν ουσιαστικά και άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων και των μαρτύρων κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των ερευνών αυτών·

4.  καλεί την Επιτροπή και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να επανεξετάσουν το έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα για τη ΛΔΚ και το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα του δέκατου ΕΤΑ (2008-2013) προκειμένου το θέμα των μαζικών βιασμών και της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών να αποτελέσει εθνική προτεραιότητα, ώστε να καταπολεμηθεί η ατιμωρησία·

5.  ανησυχεί λόγω του κινδύνου εφησυχασμού απέναντι στις πράξεις σεξουαλικής βίας· υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση της ΛΔΚ έχει χρέος να κατοχυρώνει την ασφάλεια στην επικράτειά της και να προστατεύει τους αμάχους· υπενθυμίζει στον Πρόεδρο Καμπίλα ότι έχει δεσμευτεί προσωπικά να ασκήσει πολιτική μηδενικής ανοχής στο θέμα της σεξουαλικής βίας, καθώς και να προσαγάγει τους υπαίτιους για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί στη χώρα και να συνεργαστεί με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τις χώρες της περιοχής·

6.  χαιρετίζει τη δράση των ΜΚΟ που προσφέρουν βοήθεια στα θύματα βιασμών και εγκλημάτων πολέμου και ειδικότερα την ιατρική περίθαλψη που παρέχουν ορισμένα νοσοκομεία όπως το νοσοκομείο του Panzi στο Bukavu· τονίζει ότι η πλειοψηφία των θυμάτων σεξουαλικής επίθεσης δεν λαμβάνουν την απαιτούμενη ιατρική, κοινωνική ή νομική αρωγή· προτείνει να υπάρξει ένα σφαιρικό πρόγραμμα για την παροχή βοήθειας στα θύματα και την ένταξή τους στην κονγκολέζικη κοινωνία και την αγορά εργασίας, το οποίο θα διαμορφωθεί από την κυβέρνηση της ΛΔΚ· ζητεί από την Επιτροπή να αποδεσμεύσει πρόσθετα κονδύλια για την καταπολέμηση των σεξουαλικών βιαιοπραγιών και να εργαστεί για τη δημιουργία σπιτιών υποδοχής για τα θύματα σεξουαλικών βιαιοπραγιών στις ευαίσθητες περιοχές· συνιστά τη θέσπιση πρότυπου σχεδίου για τη βελτίωση της ιατρικής βοήθειας που παρέχεται στα θύματα σεξουαλικής βίας στη ΛΔΚ·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η επί μέρους μονάδα GBV (βιαιοπραγίες λόγω φύλου) που επρόκειτο να αναλάβει το συντονισμό της ανθρωπιστικής προσπάθειας για τις σεξουαλικές βιαιοπραγίες καταργήθηκε πριν από ενάμιση χρόνο, ελλείψει ηγεσίας στο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό· ζητεί αναδιάρθρωση του συστήματος συντονισμού της επιτόπιας ανθρωπιστικής προσπάθειας·

8.  εκφράζει τη ανησυχία του για το γεγονός ότι η MONUSCO δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει την εντολή της και τους κανόνες εμπλοκής αποτελεσματικότερα για να προσφέρει προστασία από τους μαζικούς αυτούς βιασμούς, συμπεριλαμβανομένων των βιαιοπραγιών που διέπραξαν οι δικές της δυνάμεις· αναγνωρίζει ότι η παρουσία της εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας· εμμένει στην άποψη ότι η εντολή και οι κανόνες που διέπουν την εμπλοκή της MONUSCO θα πρέπει να εφαρμόζονται με αποφασιστικότητα προκειμένου η κατοχύρωση της ασφάλειας του πληθυσμού να είναι αποτελεσματικότερη· χαιρετίζει την απόφαση να παραταθεί η εντολή της αποστολής έως τις 30 Ιουνίου 2012·

9.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες των αποστολών EUSEC RD και EUPOL RD· ζητεί να λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα θέματα της καταπολέμησης των σεξουαλικών βιαιοπραγιών στις κοινές επιχειρήσεις ασφάλειας και άμυνας·

10.  εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερο ανήσυχο λόγω της σημερινής ανθρωπιστικής κατάστασης στη ΛΔΚ και της υποχρηματοδότησης στην περιοχή, που οφείλεται στη μείωση της χρηματοδότησης που παρέχουν ορισμένοι δωρητές σε διμερή βάση· καταδικάζει έντονα το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, ελάχιστα από τα διατιθέμενα κονδύλια φθάνουν στα θύματα· ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει τη χρηματοδότηση που παρέχεται για την ανθρωπιστική βοήθεια στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ·

11.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει νομοθετικές προτάσεις για τα ορυκτά που αποτελούν αιτία συρράξεων, που τροφοδοτούν τον πόλεμο και τους μαζικούς βιασμούς στη ΛΔΚ, με στόχο την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, κατ' αναλογία με την πράξη Dodd-Frank (ιδίως το τμήμα 1502), που επιβάλλει νέες απαιτήσεις ενημέρωσης για τα προϊόντα στην κατεργασία των οποίων χρησιμοποιούνται ορυκτά που τροφοδοτούν συρράξεις·

12.  διαπιστώνει ότι το σχέδιο επίλυσης της σύγκρουσης στο νότιο Κίβου, που συνίσταται στην υποστήριξη της στρατιωτικής λύσης, αποδεικνύεται αποτυχημένο· εκτιμά ότι η λύση θα πρέπει να είναι πολιτική και αποδοκιμάζει την ατολμία της διεθνούς κοινότητας· εκτιμά ότι θα πρέπει πλέον οι ενέργειες να μην περιορίζονται σε απλή καταδίκη και ότι η κυβέρνηση του Κονγκό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να τερματιστούν αυτές οι φρικαλεότητες· υπογραμμίζει ότι, εάν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις θα παραμείνουν ακόμη για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, την Αφρικανική Ένωση, τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο της ΛΔΚ, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την Ειδική Εντεταλμένη των Ηνωμένων Εθνών για τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο ένοπλων συρράξεων, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου