Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2749(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0467/2011

Συζήτηση :

PV 07/07/2011 - 11.3
CRE 07/07/2011 - 11.3

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2011 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0342

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 282kWORD 41k
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο
Ινδία, ειδικότερα η θανατική ποινή του Davinder Pal Singh
P7_TA(2011)0342RC-B7-0467/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την Ινδία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη θανατική ποινή σε βάρος του Davender Pal Singh

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 63/168 με την οποία ζητείται η εφαρμογή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 62/149 της 18ης Δεκεμβρίου 2007 με την οποία 106 χώρες ψήφισαν υπέρ μιας απόφασης για την επιβολή ενός ένα μορατόριουμ σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τις θανατικές ποινές και τις εκτελέσεις, ενώ 34 χώρες απείχαν και μόνο 46 χώρες ψήφισαν κατά,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 65/206 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 21ης Δεκεμβρίου 2010 διά της οποίας ζητείται ένα παγκόσμιο μορατόριουμ σε σχέση με τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 για ένα καθολικό μορατόριουμ σχετικά με τη θανατική ποινή(1),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ινδίας του 1994,

–  έχοντας υπόψη το θεματικό διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ΕΕ-Ινδίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2010 για την παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2011, έως το Μάιο, πραγματοποιήθηκαν εκτελέσεις μόνο σε 9 χώρες, γεγονός το οποίο που καταδεικνύει ότι αυξάνεται παγκοσμίως η συνειδητοποίηση του βάναυσου και απάνθρωπου χαρακτήρα της θανατικής ποινής,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία δεν έχει εφαρμόσει τη θανατική ποινή από το 2004,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εδόθη άδεια για την εκτέλεση δύο καταδίκων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Ινδίας, Pratibha Patil, απέρριψε, σύμφωνα με τη σύσταση του Υπουργείου Εσωτερικών, τις αιτήσεις αναθεώρησης βάσει του άρθρου 72 του Ινδικού Συντάγματος, εξ ονόματος του Davinder Pal Singh Bhullar από το Punjab και του Mahendra Nath Das από το Assam ,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mahendra Nath Das έχει καταδικαστεί σε θάνατο το 1997 με κατηγορίες φόνου, ότι όλες οι νομικές προσφυγές έχουν εξαντληθεί και η εκτέλεσή του έχει αναβληθεί έως την 21 Ιουλίου 2011 από το Ανώτατο Δικαστήριο Gauhati στο Άσσαμ, (στη βορειοανατολική Ινδία), δεδομένου ότι η Κυβέρνηση ζήτησε προθεσμία για να απαντήσει στο Δικαστήριο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθηγητής Davinder Pal Singh Bhullar καταδικάστηκε σε θάνατο στις 29 Αυγούστου 2001 αφού θεωρήθηκε ένοχος για ανάμειξη στην τοποθέτηση βόμβας το 1993 στο Γραφείο Νεολαίας στο Νέο Δελχί,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιστάσεις της επιστροφής του κ. Davinder Pal Singh Bhullar από τη Γερμανία στην Ινδία και η παρατεταμένη αναμονή του κ. Mahendra Nath Das για την εκτέλεση της θανατικής ποινής του έχει δημιουργήσει ερωτηματικά,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία, παρουσιάζοντας την υποψηφιότητά της για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πριν από τις εκλογές της 20ης Μαΐου 2011, δήλωσε ότι θα τηρήσει τα υψηλότερα πρότυπα για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

1.  εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Ινδίας θα μπορούσε να αναβιώσει την εφαρμογή της θανατικής ποινής μετά από επτά χρόνια ενός de facto μορατόριουμ, και αντίθετα με την παγκόσμια τάση υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής·

2.  επαναλαμβάνει τη σταθερή του υποστήριξη προς την έκκληση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την καθιέρωση ενός μορατόριουμ σχετικά με τις εκτελέσεις με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής·

3.  ζητεί άμεσα από την κυβέρνηση της Ινδίας να μην εκτελέσει τον Davinder Pal Singh Bhullar και τον Mahendra Nath Das και να μεταβάλει τις θανατικές τους ποινές

4.  καλεί τις Ινδικές αρχές να αντιμετωπίσουν τις υποθέσεις του κ. Davinder Pal Singh Bhullar's και του κ. Mahendra Nath Das με ιδιαίτερα διαφανή τρόπο·

5.  καλεί την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ινδίας να εγκρίνει νομοθεσία με την οποία θα θεσπίζεται ένα οριστικό μορατόριουμ στις εκτελέσεις με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής στο εγγύς μέλλον·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ινδίας, τον Ινδό Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Υπουργό Εσωτερικών της Ινδίας, την Ύπατη Εκπρόσωπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, την Επιτροπή της ΕΕ και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 219 Ε της 28.8.2008, σ. 306.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0351.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου