Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2749(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0467/2011

Rozpravy :

PV 07/07/2011 - 11.3
CRE 07/07/2011 - 11.3

Hlasovanie :

PV 07/07/2011 - 12.3

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0342

Prijaté texty
PDF 119kWORD 38k
Štvrtok, 7. júla 2011 - Štrasburg
India, najmä trest smrti pre Davindera Pala Singha
P7_TA(2011)0342RC-B7-0467/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júla 2011 o Indii, a najmä o treste smrti pre Davindera Pal Singha

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov 63/168, ktorá vyzýva na vykonanie rezolúcie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov 62/149 z 18. decembra 2007, pričom 106 krajín hlasovalo za rezolúciu požadujúcu svetové moratórium na tresty smrti a popravy, a 34 krajín sa zdržalo hlasovania a len 46 ich hlasovalo proti rezolúcii,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov 65/206 z 21. decembra 2010 o moratóriu na využívanie trestu smrti,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o treste smrti,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2007 o všeobecnom moratóriu na trest smrti(1),

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou z roku 1994,

–  so zreteľom na tematický dialóg medzi EÚ a Indiou o ľudských právach,

–  so zreteľom na článok 2 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. októbra 2010 o Svetovom dni proti trestu smrti(2),

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v roku 2011 – do mesiaca mája – sa uskutočnili popravy len v deviatich krajinách, čo jasne svedčí o tom, že celosvetovo rastie uvedomovanie si krutej a neľudskej povahy trestu smrti,

B.  keďže India nevykonala trest smrti od roku 2004,

C.  keďže poprava dvoch odsúdených bola povolená,

D.  keďže na odporúčanie ministra vnútorných vecí prezident Indie Pratibha Patil zamietol petície o preskúmaní predložené v súlade s článkom 72 indickej ústavy v mene Davindera Pal Singha Bhullara z Pandžábu a Mahendru Nath Dasa z Ásamu,

E.  keďže Mahendra Nath Das bol uznaný vinným z vraždy a odsúdený na smrť v roku 1997, keďže boli vyčerpané všetky zákonné opravné prostriedky a keďže Súd vyššieho stupňa v Gauhátí v Ásame (severovýchodná India) odložil popravu do 21. júla 2011, pretože indická vláda potrebovala čas, aby odpovedala Súdu,

F.  keďže Davinder Pal Singh Bhullar bol uznaný vinným z účasti na bombových útokoch proti úradu Kongresu mládeže v Dillí a odsúdený na smrť 29. augusta 2001,

G.  keďže okolnosti, ktoré sprevádzali návrat Davindera Pal Singha Bhullara z Nemecka do Indie, ako i dlhotrvajúci pobyt Mahendru Nath Dasa v cele smrti stále vyvolávajú otázky,

H.  keďže India, ktorá počas svojej kandidatúry do Rady pre ľudské práva pred voľbami 20. mája 2011, sľubovala presadzovať najvyššie normy, pokiaľ ide o presadzovanie a ochranu ľudských práv,

1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad skutočnosťou, že indická vláda by po faktickom sedemročnom moratóriu mohla znovu zaviesť výkon trestu smrti, a tým ísť proti celosvetovému trendu, ktorým je zrušenie trestu smrti;

2.  opätovne potvrdzuje svoju podporu výzve Valného zhromaždenia OSN na zavedenie moratória na popravy s cieľom zrušiť trest smrti;

3.  naliehavo vyzýva indickú vládu, aby nepopravila Davindera Pal Singha Bhullara a Mahendru Nath Dasa a aby zmiernila ich rozsudky;

4.  vyzýva indické orgány, aby sa zaoberali prípadmi Davindera Pal Singha Bhullara a Mahendru Nath Dasa osobitne transparentným spôsobom;

5.  vyzýva vládu a parlament Indie, aby prijali právne predpisy zavádzajúce stále moratórium na popravy s cieľom zrušiť trest smrti v blízkej budúcnosti;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie prezidentovi, vláde a parlamentu Indie, indickému ministrovi spravodlivosti, indickému ministrovi vnútorných vecí, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 219E, 28.8.2008, s. 306
(2) Prijaté texty, P7_TA(2010)0351.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia