Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2104(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0267/2011

Indgivne tekster :

A7-0267/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2011 - 5.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0343

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 33k
Tirsdag den 13. september 2011 - Strasbourg
Anmodning om ophævelse af Hans-Peter Martins parlamentariske immunitet
P7_TA(2011)0343A7-0267/2011

Europa-Parlamentets afgørelse af 13. september 2011 om anmodning om ophævelse af Hans-Peter Martins immunitet (2011/2104 (IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 29. april 2011 fra anklagemyndigheden i Wien om ophævelse af Hans-Peter Martins immunitet, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 12. maj 2011,

–  der har hørt Hans-Peter Martin den 21. maj 2011, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 3,

–  der henviser til artikel 9 i protokollen af 8. april 1965 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008 og 19. marts 2010(1),

–  der henviser til artikel 57 i Østrigs forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 2, og artikel 7,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0267/2011),

A.  der henviser til, at anklagemyndigheden i Wien har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet Hans-Peter Martins immunitet for at gøre det muligt for de østrigske myndigheder at foretage de nødvendige undersøgelser og at retsforfølge Hans-Peter Martin, at kræve husundersøgelse eller ransagning af hans kontorer, at beslaglægge dokumenter og at foretage computerundersøgelser eller andre elektroniske undersøgelser, der måtte være nødvendige, og at indlede straffesag mod Hans-Peter Martin på grund af underslæb med hensyn til partistøtte eller enhver anden retlig beskrivelse, der måtte blive givet af den/de påståede lovovertrædelse(r) ved de kompetente straffedomstole,

B.  der henviser til, at ophævelsen af Hans-Peter Martins immunitet vedrører påstået underslæb med hensyn til partistøtte, der er omfattet af artikel 2b i loven om politiske partier,

C.  der henviser til, at det derfor er tilrådeligt at anbefale ophævelse af den parlamentariske immunitet i det foreliggende tilfælde,

1.  vedtager at ophæve Hans-Peter Martins immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til de kompetente myndigheder i Østrig og til Hans-Peter Martin.

(1) Sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier, Sml. 1954-1964, s. 483, sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl., Sml. 1986, s. 2391, sag T-345/05, Mote mod Parlamentet, Sml. 2008 II, s. 2849, forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra mod De Gregorio og Clemente, Sml. 2008 I, s. 7929, og sag T-42/06, Gollnisch mod Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik