Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2104(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0267/2011

Predkladané texty :

A7-0267/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2011 - 5.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0343

Prijaté texty
PDF 199kWORD 35k
Utorok, 13. septembra 2011 - Štrasburg
Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Hansa-Petra Martina
P7_TA(2011)0343A7-0267/2011

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 o žiadosti o zbavenie imunity Hansa-Petera Martina (2011/2104(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Hansa-Petera Martina, ktorú podala viedenská prokuratúra 29. apríla 2011 a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 12. mája 2011,

–  po vypočutí Hansa-Petera Martina 21. mája 2011 v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie z 8. apríla 1965, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008 a 19. marca 2010(1),

–  so zreteľom na ustanovenia článku 57 rakúskej ústavy,

–  so zreteľom na článok 6 ods. 2 a článok 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0267/2011),

A.  keďže Viedenská prokuratúra požiadala o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu Hansa-Petera Martina, aby rakúske orgány mohli proti nemu viesť nevyhnutné vyšetrovanie a začať právne konanie, aby mohli požiadať o prehliadku jeho domu alebo kancelárií, zabaviť dokumenty, vykonať prehliadku počítačov a iné potrebné elektronické prehliadky a aby proti pánovi Hansovi-Peterovi Martinovi mohli začať trestné konanie z dôvodu podozrenia zo spáchania sprenevery finančných prostriedkov strany alebo inak právne definovaného trestného činu (trestných činov) pred príslušným trestným súdom,

B.  keďže zbavenie imunity Hansa-Petera Martina sa týka spáchania údajných trestných činov súvisiacich so spreneverou finančných prostriedkov strany, na ktoré sa vzťahuje zákon o politických stranách a jeho oddiel 2b,

C.  keďže z tohto dôvodu je vhodné odporučiť, aby v tomto prípade došlo k zbaveniu parlamentnej imunity,

1.  zbavuje Hansa-Petera Martina imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušným orgánom Rakúska a Hansovi-Peterovi Martinovi.

(1) Vec 101/63 Wagner/ Fohrmann a Krier, [1964] Zb., s. 195. Vec 149/85 Wybot/ Faure a iní, [1986] Zb., s. 2391. Vec T- 345/05, Mote/Parlament, [2008] Zb., s. II-2849. Spojené veci C-200/07 a C-201/07 Marra/ De Gregorio a Clemente, [2008] Zb., s. I-7929, vec T-42/06 Gollnisch/Parliament.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia