Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0039(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0278/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0278/2011

Viták :

PV 13/09/2011 - 4
CRE 13/09/2011 - 4

Szavazatok :

PV 13/09/2011 - 5.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0344

Elfogadott szövegek
PDF 213kWORD 73k
2011. szeptember 13., Kedd - Strasbourg
Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) ***I
P7_TA(2011)0344A7-0278/2011
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) felállításáról szóló 2007/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0061),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 74. cikkére és 77. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0045/2010),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 77. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjára,

–  tekintettel a lengyel szenátus által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. Jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, mely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2010. július 15-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2011. július 7-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A7–0278/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 44., 2011.2.11., 162. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. szeptember 13-án került elfogadásra az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról szóló 2007/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0039

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1168/2011/EU rendelet.)


MELLÉKLET

Az Európai Parlament nyilatkozata

Az Európai Parlament hangsúlyozza, hogy az EU intézményeinek semleges szóhasználatra kell törekedniük az olyan, harmadik országbeli állampolgárokat érintő jogalkotási szövegeikben, akiknek a tagállamok területén való jelenlétét a tagállamok hatóságai nem – vagy már nem – engedélyezik. Ilyen esetekben az uniós intézményeknek nem „illegális bevándorlásra” vagy „illegális migránsokra”, hanem inkább „szabálytalan bevándorlásra” és „szabálytalan migránsokra” kellene hivatkozniuk.

A Bizottság nyilatkozata a visszatérési műveletek ellenőrzéséről

A Bizottság vállalja, hogy éves gyakorisággal jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 9. cikk ([1b]) bekezdésében említett visszatérési műveletek ellenőrzésének a végrehajtásáról.

A jelentés alapját az Ügynökség, az Ügynökség Igazgatótanácsa és a rendelettervezettel létrehozott konzultatív fórum által rendelkezésre bocsátott releváns információk fogják képezni. Ezzel összefüggésben megjegyzendő, hogy a konzultatív fórum – a 26a. cikkben foglaltakkal összhangban – korlátlan hozzáféréssel rendelkezik az alapvető jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos valamennyi információhoz.

A jelentésben a Bizottság külön figyelmet fordít majd arra, hogy a Frontex által végrehajtott visszatérési műveletek során betartják-e az „objektív és átlátható kritériumok” alkalmazását.

Az első éves jelentést 2012. végéig kell benyújtani.

A Bizottság nyilatkozata az európai határőrizeti rendszer létrehozásáról

A Bizottság vállalja, hogy – a Stockholmi Programban említetteknek megfelelően – az e rendelet elfogadását követő egy éven belül elindítja az európai határőrizeti rendszer létrehozásával foglalkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Az e rendelet 33. cikkének (2a) bekezdésében előirányzott értékelés e megvalósíthatósági tanulmány eredményét veszi majd alapul.

A Bizottság vállalja továbbá annak megvizsgálását, hogy az „európai határőrcsapatok” elnevezés használata tekintetében szükséges-e technikailag módosítani a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállításáról szóló 863/2007/EK rendeletet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat