Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/0039(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0278/2011

Predložena besedila :

A7-0278/2011

Razprave :

PV 13/09/2011 - 4
CRE 13/09/2011 - 4

Glasovanja :

PV 13/09/2011 - 5.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0344

Sprejeta besedila
PDF 281kWORD 43k
Torek, 13. september 2011 - Strasbourg
Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) ***I
P7_TA(2011)0344A7-0278/2011
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2011 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (KOM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0061),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in členov 74(1) ter 77(1)(b) in (c) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7–0045/2010),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–  ob upoštevanju člena 294(3) in člena 77(2)(b) in (d) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja, ki ga je v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti predložil poljski senat in v katerem zatrjuje, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. julija 2010(1),

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 7. julija 2011, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenja Odbora za zunanje zadeve (A7-0278/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  odobri svojo izjavo, priloženo tej resoluciji;

3.  upošteva izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

4.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 44, 11.2.2011, str. 162.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2011 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2011 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX)
P7_TC1-COD(2010)0039

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 1168/2011.)


PRILOGA

Izjava Evropskega parlamenta

Evropski parlament poudarja, da bi si morale institucije EU prizadevati za uporabo ustreznega in nevtralnega izrazja v zakonodajnih besedilih, ko obravnavajo vprašanje državljanov tretjih držav, ki jim organi držav članic niso dovolili navzočnosti na ozemlju držav članic ali pa ni njihova navzočnost ni več dovoljena. V takih primerih institucije EU ne bi smele uporabljati izrazov „nezakonito priseljevanje“ ali „nezakoniti migranti“, temveč „priseljevanje brez dovoljenja“ oziroma „migranti brez dovoljenja“.

Izjava Komisije o spremljanju operacij vračanja

Komisija se zavezuje, da bo Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto poročala o izvajanju spremljanja operacij vračanja iz člena 9([1b]).

Poročilo bo temeljilo na vseh zadevnih informacijah, ki jih dajo na voljo agencija, njen upravni odbor in svetovalni forum, ustanovljen z osnutkom uredbe. V tem okviru bi bilo treba opozoriti, da ima posvetovalni forum v skladu s členom 26a neomejen dostop do vseh informacij v zvezi s spoštovanjem temeljnih pravic.

V poročilu bo posebna pozornost namenjena uporabi „objektivnih in preglednih meril“, ki jih je treba upoštevati med operacijo vračanja, ki jo izvede agencija Frontex.

Prvo letno poročilo bi bilo treba predložiti pred koncem leta 2012.

Izjava Komisije o ustanovitvi evropskega sistema mejnih straž

Komisija se zavezuje, da bo v enem letu po sprejetju te uredbe začela študijo izvedljivosti glede ustanovitve evropskega sistema mejnih straž, kakor to predvideva stockholmski program. Rezultat študije bo vplival na ocenjevanje, predvideno v členu 33(2a) te uredbe.

Komisija se tudi zavezuje, da bo opravila analizo, ali obstaja potreba za tehnično spremembo Uredbe (ES) št. 863/2007 (o ustanovitvi skupin za hitro posredovanje na mejah) v zvezi z uporabo imena „evropska skupina mejnih straž“.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov