Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/0262(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0256/2011

Predložena besedila :

A7-0256/2011

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2011 - 5.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0345

Sprejeta besedila
PDF 292kWORD 70k
Torek, 13. september 2011 - Strasbourg
Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ***I
P7_TA(2011)0345A7-0256/2011
Resolucija
 Prečiščeno besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2011 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (KOM(2010)0509 – C7-0289/2010 – 2010/0262(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2010)0509),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0289/2010),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju prispevka portugalskega parlamenta k osnutku zakonodajnega akta,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0256/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2011 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2011 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo
P7_TC1-COD(2010)0262

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA −

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo(2) zahteva, da je blago z dvojno rabo (vključno s programsko opremo in tehnologijo) ob izvozu iz Unije, tranzitu skozi njo ali ko je to blago dobavljeno v tretjo državo na podlagi posredovalnih storitev posrednika s prebivališčem ali sedežem v Uniji, podvrženo učinkovitemu nadzoru.

(2)  Da lahko države članice in Evropska unija izpolnjujejo svoje mednarodne zaveze, Priloga I k Uredbi (ES) št. 428/2009 vzpostavlja skupni seznam blaga in tehnologije z dvojno rabo iz člena 3 navedene uredbe, ki izvaja mednarodno dogovorjene ukrepe nadzora v zvezi z dvojno rabo. Te obveznosti so bile sprejete v okviru sodelovanja pri Avstralski skupini, Režimu kontrole raketne tehnologije (MTCR), Skupini držav dobaviteljic jedrskega blaga (NSG), Wassenaarskem sporazumu in Konvenciji o kemičnem orožju (CWC).

(3)  Člen 15 Uredbe (ES) št. 428/2009 določa, da se Priloga I posodablja v skladu z ustreznimi obveznostmi in zavezami ter njihovimi spremembami, ki so jih države članice sprejele kot članice mednarodnih režimov o neširjenju orožja in dogovorov o nadzoru izvoza oziroma z ratifikacijo ustreznih mednarodnih pogodb.

(4)  Prilogo I k Uredbi (ES) št. 428/2009 je treba spremeniti, da se upoštevajo spremembe, dogovorjene v okviru Avstralske skupine, Skupin držav dobaviteljic jedrskega blaga, Režima kontrole raketne tehnologije in Wassenaarskega sporazuma, in sicer po sprejetju navedene uredbe.

(5)  Objaviti je treba posodobljeno in prečiščeno različico Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009, da jo bodo organi za nadzor izvoza in gospodarski subjekti lažje uporabljali.

(6)  Uredbo (ES) št. 428/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 428/2009 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik

(1) Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2011.
(2) UL L 134, 29.5.2009, str. 1.


PRILOGA

'PRILOGA I

Seznam iz člena 3 Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009

SEZNAM BLAGA Z DVOJNO RABO

S tem seznamom se izvaja mednarodno dogovorjeni nadzor blaga z dvojno rabo, vključno z Wassenaarskim sporazumom, Režimom kontrole raketne tehnologije (MTCR), Skupino držav dobaviteljic jedrskega blaga (NSG), Avstralsko skupino in Konvencijo o kemičnem orožju (CWC).

KAZALO

Opombe

Opredelitev pojmov

Kratice in okrajšave

Skupina 0 Jedrski materiali, objekti in oprema

Skupina 1 Posebni materiali in sorodna oprema

Skupina 2 Obdelava materialov

Skupina 3 Elektronika

Skupina 4 Računalniki

Skupina 5 Telekomunikacije in „informacijska varnost“

Skupina 6 Senzorji in laserji

Skupina 7 Navigacija in letalska elektronika

Skupina 8 Pomorstvo

Skupina 9 Zračna plovila in pogon

(Celotno besedilo Priloge zaradi svoje dolžine na tem mestu ni navedeno. To besedilo se nahaja v predlogu Komisije COM(2010)0509).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov