Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0368(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0252/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0252/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2011 - 5.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0346

Elfogadott szövegek
PDF 200kWORD 35k
2011. szeptember 13., Kedd - Strasbourg
A közös agrárpolitika területét érintő elavult tanácsi jogi aktusok ***I
P7_TA(2011)0346A7-0252/2011
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása egyes, a közös agrárpolitika területét érintő elavult tanácsi jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0764 – C7-0006/2011 – 2010/0368(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0764),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 42. cikkének első albekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelynek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0006/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. február 16-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2011. június 30-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0252/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 107., 2011.4.6., 72. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. szeptember 13-án került elfogadásra egyes, a közös agrárpolitika területét érintő elavult tanácsi jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0368

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1229/2011/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat