Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0369(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0257/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0257/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2011 - 5.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0347

Hyväksytyt tekstit
PDF 183kWORD 33k
Tiistai 13. syyskuuta 2011 - Strasbourg
Eräiden vanhentuneiden neuvoston säädösten kumoaminen ***I
P7_TA(2011)0347A7-0257/2011
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. syyskuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden vanhentuneiden neuvoston säädösten kumoamisesta (KOM(2010)0765 – C7-0009/2011 – 2010/0369(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0765),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0009/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 30. kesäkuuta 2011 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0257/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. syyskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi eräiden yhteisen kauppapolitiikan alaan kuuluvien vanhentuneiden neuvoston säädösten kumoamisesta
P7_TC1-COD(2010)0369

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1230/2011.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö