Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0369(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0257/2011

Texte depuse :

A7-0257/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2011 - 5.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0347

Texte adoptate
PDF 273kWORD 36k
Marţi, 13 septembrie 2011 - Strasbourg
Abrogarea anumitor acte caduce ale Consiliului ***I
P7_TA(2011)0347A7-0257/2011
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 septembrie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a anumitor acte caduce ale Consiliului (COM(2010)0765 – C7-0009/2011 – 2010/0369(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0765),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0009/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 30 iunie 2011, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0257/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 septembrie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2011 al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a anumitor acte caduce ale Consiliului în domeniul politicii comerciale comune
P7_TC1-COD(2010)0369

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1230/2011.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate