Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0369(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0257/2011

Predkladané texty :

A7-0257/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2011 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0347

Prijaté texty
PDF 276kWORD 37k
Utorok, 13. septembra 2011 - Štrasburg
Zrušenie určitých zastaraných právnych aktov Rady ***I
P7_TA(2011)0347A7-0257/2011
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité zastarané právne akty Rady (KOM(2010)0765 – C7-0009/2011 – 2010/0369(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0765),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0009/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 30. júna 2011, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0257/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa zrušujú určité zastarané právne akty Rady v oblasti spoločnej obchodnej politiky
P7_TC1-COD(2010)0369

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1230/2011.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia