Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0080(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0272/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0272/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2011 - 5.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0349

Hyväksytyt tekstit
PDF 192kWORD 63k
Tiistai 13. syyskuuta 2011 - Strasbourg
Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (kodifikaatio) ***I
P7_TA(2011)0349A7-0272/2011
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. syyskuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (kodifikaatio) (KOM(2011)0189 – C7-0095/2011 – 2011/0080(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0189),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0095/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. kesäkuuta 2011 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 86 ja 55 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0272/2011),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 248, 25.8.2011, s. 154.
(2) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. syyskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/.../EU antamiseksi tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (kodifikaatio)
P7_TC1-COD(2011)0080

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2011/92/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö