Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0282(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0260/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0260/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2011 - 5.8
CRE 13/09/2011 - 5.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0350

Elfogadott szövegek
PDF 202kWORD 37k
2011. szeptember 13., Kedd - Strasbourg
A Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtotta kormányzati ellenőrzésű szolgáltatáshoz való hozzáférés ***I
P7_TA(2011)0350A7-0260/2011
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása a Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtotta kormányzati ellenőrzésű szolgáltatáshoz való hozzáférés részletes szabályozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0550),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 172. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0318/2010),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. december 8-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2011. június 15-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja a Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A7-0260/2011),

1.  jóváhagyja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 54, 2011.2.19., 36.o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011.szeptember 13-án került elfogadásra a Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtotta kormányzati ellenőrzésű szolgáltatáshoz való hozzáférés szabályairól szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0282

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1104/2011/EU határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat