Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0282(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0260/2011

Predkladané texty :

A7-0260/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2011 - 5.8
CRE 13/09/2011 - 5.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0350

Prijaté texty
PDF 279kWORD 39k
Utorok, 13. septembra 2011 - Štrasburg
Verejne regulovaná služba, ktorú ponúka celosvetový satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo ***I
P7_TA(2011)0350A7-0260/2011
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach prístupu k verejne regulovanej službe, ktorú ponúka celosvetový satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo (KOM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0550),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0318/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 8. decembra 2010(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. júna 2011, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A7-0260/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 36.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2011 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady …/2011/EÚ o pravidlách prístupu k verejnej regulovanej službe, ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo
P7_TC1-COD(2010)0282

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 1104/2011/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia