Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0263(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0280/2011

Indgivne tekster :

A7-0280/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2011 - 5.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0351

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 32k
Tirsdag den 13. september 2011 - Strasbourg
Den internationale overenskomst om tropisk træ ***
P7_TA(2011)0351A7-0280/2011

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2011 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den internationale overenskomst om tropisk træ af 2006 (05812/2011 - C7-0061/2011 - 2006/0263(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05812/2011),

–  der henviser til udkast til den internationale overenskomst om tropisk træ af 2006 (11964/2007),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 192, artikel 207 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0061/2011),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A7-0280/2011),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  anmoder Kommissionen om at fremlægge alle relevante oplysninger om gennemførelsen af denne overenskomst, når Parlamentet anmoder herom, navnlig handlingsplaner og programmer, og de beslutninger, der træffes af de ved overenskomsten oprettede organer;

3.  anmoder Kommissionen om i overenskomstens sidste anvendelsesår, og før der indledes forhandlinger om fornyelse af overenskomsten, at forelægge Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af overenskomsten, navnlig i forhold til EU's egne instrumenter inden for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel i skovbrugssektoren;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Den Internationale Organisation for Tropisk Træ.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik