Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0263(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0280/2011

Ingediende teksten :

A7-0280/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2011 - 5.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0351

Aangenomen teksten
PDF 193kWORD 30k
Dinsdag 13 september 2011 - Straatsburg
Internationale overeenkomst inzake tropisch hout ***
P7_TA(2011)0351A7-0280/2011

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2011 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout (05812/2011 – C7-0061/2011 – 2006/0263(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (05812/2011),

–  gezien de ontwerptekst van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 2006 (11964/2007),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 192 en 207 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0061/2011),

–  gelet op artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A7-0280/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt de Commissie om, wanneer het Parlement daarom verzoekt, alle relevante informatie te verstrekken over de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst, te weten actieplannen en -programma's, alsmede de besluiten die worden genomen door de bij de overeenkomst ingestelde organen;

3.  verzoekt de Commissie, tijdens het laatste jaar van de geldigheid en vóór de opening van de onderhandelingen over de verlenging van de overeenkomst, bij het Parlement en de Raad een verslag in te dienen over de uitvoering ervan, met name vergeleken met de eigen instrumenten van de Unie met betrekking tot handhaving, beleidsvorming en handel in de bosbouwsector;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Internationale Organisatie voor tropisch hout.

Juridische mededeling - Privacybeleid