Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0263(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0280/2011

Predkladané texty :

A7-0280/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2011 - 5.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0351

Prijaté texty
PDF 195kWORD 32k
Utorok, 13. septembra 2011 - Štrasburg
Medzinárodná dohoda o tropickom dreve ***
P7_TA(2011)0351A7-0280/2011

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 2006 v mene Európskej únie (05812/2011 – C7-0061/2011 – 2006/0263(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05812/2011),

–  so zreteľom na návrh Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 2006 (11964/2007),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkami 192 a 207 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0061/2011),

–  so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0280/2011),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  vyzýva Komisiu, aby vždy, keď ju o to Európsky parlament požiada, poskytla všetky relevantné informácie o vykonávaní tejto dohody, konkrétne o akčných plánoch a programoch, ako aj rozhodnutiach, ktoré prijali orgány ustanovené touto dohodou;

3.  vyzýva Komisiu, aby počas posledného roka uplatňovania dohody a pred začatím rokovaní o jej obnovení predložila Európskemu parlamentu a Rade preskúmanie vykonávania dohody, predovšetkým vo vzťahu k vlastným nástrojom Únie týkajúcim sa vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v oblasti lesného hospodárstva;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Medzinárodnej organizácii pre tropické drevo.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia