Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0243(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0276/2011

Predkladané texty :

A7-0276/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2011 - 5.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0353

Prijaté texty
PDF 197kWORD 33k
Utorok, 13. septembra 2011 - Štrasburg
Dohoda medzi EÚ a Nórskom o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov ***
P7_TA(2011)0353A7-0276/2011

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (14206/2010 – C7-0101/2011 – 2010/0243(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14206/2010),

–  so zreteľom na návrh Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (14372/2010),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0101/2011),

–  so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0276/2011),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Nórskeho kráľovstva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia